zaterdag 22 januari 2022

Alles over Ambacht

Locatiemanagers van Kinderopvang Bobo halen certificaat Beeldcoaching

5 april 2013 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - De locatiemanagers van Kinderopvang Bobo hebben de training Beeldcoaching met goed gevolg afgerond. Beeldcoaching is een manier van coachen waarbij het gebruik van beelden centraal staat en is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het opgroeien van kinderen.

Beeldcoaching wordt gebruikt voor vernieuwing, verandering en verbetering van werk- en praktijksituaties. Vanwege het vernieuwen van het pedagogisch beleid van Kinderopvang Bobo waren zij op zoek naar een vorm om deze nieuwe manier van werken te kunnen borgen binnen de organisatie en beeldcoaching bleek het uitgelezen middel. Projectcoördinator Pedagogiek & Zorg Marije van der Schelling is nauw betrokken geweest en vertelt: ‘Bij het voeren van een gesprek met een medewerker wordt er gebruik gemaakt van beelden uit de praktijk. Van bijvoorbeeld een eetsituatie of een aangeboden activiteit. 
 
Deze beelden worden nabesproken door middel van microanalyse; het analyseren van beelden van minuut tot minuut. Het beeld wordt regelmatig stopgezet en daar wordt er gefocust op de positieve kanten. Tijdens deze gesprekken wordt de pedagogische cirkel gebruikt om diepgang aan te brengen. Bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker die graag wil verven met de kinderen, alles al heeft klaargezet en hoort dat de kinderen roepen: “Aaah neee, we wilden veel liever met propjes papier knutselen”. Vervolgens kiest zij ervoor om de verf op te bergen en gaat samen met de kinderen blaadjes uitkiezen waarvan ze propjes kunnen maken. Hierbij is de pedagogisch medewerker zich bijvoorbeeld erg bewust van de initiatieven van kinderen en volgt deze. Een onderdeel uit de pedagogische cirkel wat op deze manier heel praktisch inzichtelijk wordt gemaakt.’
 
Doelen
De locatiemanagers zijn het traject ingegaan met een aantal doelen. Bijvoorbeeld door videobeelden van minuut tot minuut te analyseren of werken vanuit empowerment, want de insteek van beeldcoaching is te allen tijde positief. En natuurlijk was de pedagogische cirkel ook een belangrijk onderdeel tijdens het traject.
 
Marije vertelt verder: ‘Dit traject was een zeer intensieve weg en veel heeft gevraagd van onze locatiemanagers. Maar terugkijkend is het de investering dubbel en dwars waard geweest. De locatiemanagers hebben aan het einde van hun traject geheel op eigen wijze een inkijk gegeven in hun leerproces van het afgelopen jaar. Zij hebben laten zien welke groei zij doorgemaakt hebben en welke stappen zij nog willen gaan zetten.
 
Naast de training van de locatiemanagers worden er binnen Bobo nog twee mensen opgeleid in beeldcoaching. Zij worden echter nog een stap verder opgeleid en kunnen uiteindelijk zorg dragen voor een interne opleiding Beeldcoaching. Zo zorgen we ervoor dat het gebruik van beeldcoaching als middel om onze pedagogische cirkel in de praktijk terug te laten komen en om waardevolle coachingsgesprekken te voeren geborgd wordt binnen onze organisatie. Beeldcoaching zorgt voor een grote bijdrage aan het nog verder vergroten van de kwaliteit van onze opvang.’

Lees meer over:

kinderopvang beeldcoaching
Deel dit bericht met je vrienden!