woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard: "Het Perenlaantje loopt groot gevaar"

31 januari 2013

HENDRIK IDO AMBACHT - Het Perenlaantje loopt groot gevaar door veranderend grondgebruik.

Het lijkt erop dat de waterhuishouding rondom dit mooie laantje in Hendrik-Ido-Ambacht niet langer op het Perenlaantje zal worden afgestemd, vanwege het veranderende grondgebruik. Nadat het terrein van de vroegere golfbaan bestemd werd voor woningbouw, werd er bedongen dat het Perenlaantje behouden zou blijven. De Werkgroep Ruimtelijke Ordening van de stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard heeft toen gelijk aan de bel getrokken, en met name gewezen op de waterhuishouding rondom de Perenlaan.

Veranderend grondgebruik heeft door de jaren heen plaatselijke aanpassingen noodzakelijk gemaakt. Rondom de Perenlaan is altijd een vaste waterstand gehandhaafd, deze was afgestemd op het toenmalige grondgebruik: een boomgaard met perenlaan. Volgens de Werkgroep kan het behoud van de Perenlaan alleen worden gewaarborgd door het strikte handhaven van het plaatselijke polderpeil, met het daarop ingestelde grondwaterpeil.

Arie de Koning (voorzitter werkgroep Ruimtelijke ordening van de stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard) maakt zich ernstige zorgen: "Toen de Gemeente Hendrik Ido Ambacht enkele maanden geleden aangaf een rooivergunning te willen verlenen voor een groot aantal bomen en nabij De Perenlaan een voorbelasting te willen aanbrengen voor de toekomstige verhoging van het maaiveld, ontstond er het nodige rumoer in de Zwijndrechtse Waard. Ook de Werkgroep heeft zich hierin gemengd. Vanuit een realistische opstelling heeft zij zich niet willen bemoeien met het rooien van de bomen, maar wel met de voorbelasting met het oog op het behoud van De Perenlaan.

In een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders heeft de Werkgroep haar zorgen kenbaar gemaakt over het verhogend effect van de grondwaterstand door de voorbelasting en daarbij aangegeven dat een beheersplan voor het behoud van De Perenlaan noodzakelijk is, waarin al deze effecten worden verdisconteerd. Zoals dat tegenwoordig bij de overheid gebruikelijk is, werd door een beleidsambtenaar op ons schrijven schriftelijk gereageerd: Wij behoefden ons geen zorgen te maken, alles was grondmechanisch onderzocht en een beheersplan was er ook al.

Deze brief werd door de Werkgroep duidelijk als een zogenaamde KIR (kluitje in het riet)- brief ervaren. Er is dan ook verzocht dit beheerplan te overleggen, zodat de Werkgroep zich daarover een mening kan vormen. Tot op heden hebben we dit beheersplan niet ontvangen!"

Deel dit bericht met je vrienden!