zondag 23 januari 2022

Alles over Ambacht

Gemeente Belangen stelt vragen over kap van 389 bomen in Volgerlanden

8 januari 2013

HENDRIK IDO AMBACHT - Er is een kapvergunning afgegeven voor de kap van zo'n 389 bomen die noodzakelijk is voor bouwwerkzaamheden in de Volgerlanden-Oost bij het Perenlaantje. Er is echter ook bekend gemaakt, dat de procedure inzake het beroep tegen het bestemmingsplan voor de Volgerlanden-Oost bij de Raad van State qua uitspraak verdaagd is met 6 weken.

De heer Don van de fractie Gemeente Belangen vraagt zich af waarom de kapvergunning vòòr de goedkeuring van de Raad van State is afgegeven. Want pas nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden zal er tot de kapvergunningverlening worden overgegaan. "Waarom is deze eerder verleend?"

"Natuurlijk is de fractie zich bewust van het feit dat gronden door de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zijn aangekocht en dat het noodzakelijk is deze gronden zo snel mogelijk te verkopen aan projectontwikkelaars. Dat dit nodig is om een sluitende exploitatie te krijgen en lastenverzwaring voor de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht te voorkomen is te begrijpen", aldus de heer Don.

Hij vervolgt: "Wordt er ook voor gezorgd dat er na de uitspraak van de Raad van State, binnen zeven dagen niet gekapt zal worden, maar dat dit uitgesteld wordt tot dat de wettelijke termijn van bezwaar is verstreken?
Al eerder heeft het college aangegeven zorgvuldig te willen zijn in te volgen procedures. In de periode dat bezwaar gemaakt kan worden tegen de verleende kapvergunning voor de bomen in Volgerlanden-Oost viel ook een vakantieperiode van 2 weken, waardoor het voor niet alle inwoners mogelijk is geweest te reageren op die verleende kapvergunning. Zou daarom de termijn van bezwaar te kunnen maken niet verlengd moeten worden?
En hoe gaat het college om met bezwaarschriften die na 15 januari nog binnen komen?"

Deel dit bericht met je vrienden!