woensdag 19 januari 2022

Alles over Ambacht

SGP-ChristenUnie wil de huizenverkoop stimuleren

2 november 2012 (door Hans Huisman)

HENDRIK IDO AMBACHT - Tijdens de begrotingsbehandeling in de raad van 1 november heeft de fractie van de SGP-ChristenUnie een motie starterslening ingediend waarin het college de opdracht krijgt om te komen met een pakket aan maatregelen, waaronder startersleningen, om de huizenverkoop in de Volgerlanden te stimuleren. Deze motie is met grote meerderheid door de gemeenteraad aangenomen.

De huizenverkoop is momenteel door de crisis fors teruggelopen.  Er is wel vraag naar woningen maar er zijn vaak financiële belemmeringen. Nu er een einde is gekomen aan de onzekerheid over de hypotheekrente aftrek, kunnen creatieve maatregelen de huizenverkoop stimuleren. Daarom is op korte termijn een pakket maatregelen gewenst om met name de huizenverkoop in de Volgerlanden te stimuleren. Het verstrekken van startersleningen is één van de mogelijkheden,
De starterslening ondersteunt kopers bij de aankoop van hun eerste woning. In deze tijd van economische crisis blijkt financiering van de woning steeds moeilijker, ook voor starters. De starterslening overbrugt het verschil tussen de totale aankoopkosten van de woning en het bedrag dat maximaal geleend kan worden.

Leo Platschorre, fractievoorzitter van de SGP-ChristenUnie, verwacht dat de regeling een extra stimulans kan zijn voor de vastgelopen nieuwbouwwoningmarkt. “We zetten specifiek in op het onderste segment van de nieuwbouwwoningmarkt. Veel woningen tot €250.000,- kunnen heel geschikt zijn voor starters. In veel gevallen kunnen de starters de financiering voor de woning lastig rond krijgen. Met het extra steuntje in de rug van de starterslening wordt dit nu wel mogelijk. Bovendien wordt een verhuisketen op gang gebracht; de bewoners van de bestaande woning stromen door naar een grotere woning. Wanneer de starters ook nog een huurwoning achterlaten komen deze woningen weer beschikbaar voor woningzoekenden die nog niet toe zijn aan een koopwoning, maar wel aan zelfstandige woonruimte. Op deze manier wordt de doorstroming op de woningmarkt extra gestimuleerd”. 

Deel dit bericht met je vrienden!