zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Gemeente presenteert begroting 2013 met flinke bezuinigingen

19 september 2012

HENDRIK IDO AMBACHT - Hendrik-Ido-Ambacht houdt goede voorzieningen tegen acceptabele lasten door een consistent en doelmatig gevoerd financieel beleid. Dat is de strekking van de sluitende begroting voor 2013 van het college van B&W van Hendrik-Ido-Ambacht. Een begroting waaruit ook vertrouwen spreekt in de kracht en zelfredzaamheid van de Ambachtse gemeenschap.

Wethouder André Flach (financiën): “We maken een begroting om er voor te zorgen dat we niet meer geld uitgeven dan we binnenkrijgen. De begroting 2013-2016 sluitend krijgen, ging niet vanzelf. We moesten in de afgelopen twee jaar ook al fors bezuinigen. We ontkomen er niet aan dat de keuzes die we nu moeten maken, merkbaar zijn.”

Uitgaven
De gemeente verwacht jaarlijks 45 miljoen euro aan inkomsten te ontvangen. De helft daarvan komt van het Rijk. Ondanks dat deze algemene uitkering vijf ton minder is dan het jaar daar voor, hoeft de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht toch geen extra maatregelen te nemen boven op de reeds aangekondigde maatregelen in de Kadernota. Flach: “Dit komt omdat we al twee jaar een consistente financiële lijn volgen. Bovendien hadden we bij de kadernota hier al rekening mee gehouden. Een groot deel van onze inkomsten geven we uit aan het onderhoud van de buitenruimte, subsidies aan verenigingen en voorzieningen als de bibliotheek en zwembad De Louwert.

Alle gemeenten ontvangen minder geld van het Rijk. Nu er minder huizen gebouwd en verkocht worden in De Volgerlanden, krijgen we ook minder geld binnen”, licht de wethouder financiën toe.

Gemeente
André Flach: “Als we kijken naar de maatregelen die genomen moeten worden in 2013, dan kijken we allereerst naar de eigen gemeentelijke organisatie. Eerder bezuinigden we daar € 400.000,- op. In de komende periode bezuinigen we hier nog eens zo’n € 250.000,- extra op. Dat doen we o.a. door kritisch te blijven kijken naar wat onze inwoners en ondernemers ècht nodig hebben van de gemeente. Ook werken we kostenbesparend samen met onze buurgemeenten.”

Buitenruimte
Op de uitgaven aan de buitenruimte wordt eveneens bezuinigd. Wethouder Flach: “Op een aantal plekken wordt groen geplant dat minder onderhoud nodig heeft. Met buitensportverenigingen hebben we afgesproken dat zij het onderhoud aan sportvelden zelf uitvoeren. Zij kunnen dat goedkoper dan de gemeente doen.”

Welzijn, zorg en onderwijs

Op het gebied van welzijn en onderwijs worden de bestedingen met een bedrag van € 100.000,- beperkt. “Die bezuinigingen komen tot stand in overleg met de betrokken organisaties. Omdat die gesprekken nog gevoerd moeten worden, kan ik daar nu nog niets over melden”, aldus de wethouder.

Lokale lasten
Mede door de eerder genoemde bezuinigingen hoeven de onroerend zaakbelasting (OZB) en de afvalstoffenheffing in 2013 met niet meer dan het inflatiepercentage te worden verhoogd. Daarnaast gaat de gemeente beginnen om de rioolheffing in fasen kostendekkend te maken. Flach: “Dat was nu nog niet zo. Eigenlijk legde de gemeente daar tot nu toe geld bij, dat voor andere dingen bedoeld is.” Door deze aanpassingen betaalt een Ambachts huishouden gemiddeld in 2013 ongeveer 3% meer aan lokale lasten dan in 2012.

Samenwerking met Zwijndrecht
Het college voert met buurgemeente Zwijndrecht intensieve gesprekken met als doel een hoogwaardig voorzieningenniveau te behouden waar de inwoners van beide gemeenten gebruik van kunnen maken, tegen kosten die ook in deze financieel moeilijke tijden op te brengen zijn. “Het college is er van overtuigd dat Ambacht dankzij deze begroting een rustige groene gemeente blijft waarin we onze zaken op orde hebben en blijven beschikken over veel goede voorzieningen”.

Behandeling in commissies en gemeenteraad
De eerste vragenronde van de raad over de begroting verloopt schriftelijk. Tijdens de brede commissie op 16 oktober krijgen de raadsleden de gelegenheid om hun aanvullende vragen te stellen aan het college. Inwoners, verenigingen en instellingen kunnen inspreken tijdens de reguliere commissievergaderingen in die week. De gemeenteraad behandelt de programmabegroting op maandag 29 oktober en donderdag 1 november. Beide avonden vanaf 19.00 uur.

Foto: Cees van Meerten (FotoExpressie)

Lees meer over:

begroting andre flach bezuinigen
Deel dit bericht met je vrienden!