woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

GemeenteBelangen stelt vragen bij onderzoek mogelijke komst Yulius

17 juli 2012 (door Hans Huisman)

HENDRIK IDO AMBACHT - Naar aanleiding van de mogelijke vestiging van zorginstelling Yulius in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (Zuidwende) en de zorgvuldigheid hoe er mee om gegaan moet worden, heeft de fractie Gemeente Belangen de navolgende vragen aan het college van Hendrik-Ido-Ambacht gesteld:

"Door het college is besloten een haalbaarheidsonderzoek/impactanalyse uit te voeren - m.b.t. de eventuele komst van zorginstelling Yulius naar de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht – door een bureau dat al eerder werkzaamheden heeft verricht voor het zorginstelling Yulius. Als fractie vragen we ons af of het college hiervan op de hoogte was. Als het college hiervan op de hoogte was waarom heeft zij dan toch besloten dit bureau het haalbaarheidsonderzoek/een impactanalyse uit te laten voeren? Zou hierdoor geen belangenverstrengeling kunnen ontstaan? Zo nee, waarom niet?
Wat is de rol van het Zorgberaad ZHZ - waarin 2 leden van het Ambachtse college en een lid van de Raad van Bestuur van zorginstelling Yulius zitting hebben – m.b.t. de mogelijke komst van zorginstelling Yulius naar Hendrik-Ido-Ambacht?"

Zie ook:

Lees meer over:

gemeente belangen ary cramer
Deel dit bericht met je vrienden!