woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

Resultaten waterbodemonderzoek de Waal bekend

5 juli 2012

HENDRIK IDO AMBACHT - Afgelopen winter heeft waterschap Hollandse Delta waterbodemonderzoek gedaan in de Waal, tussen Noordeinde/N915 en de Hoge Kade, inclusief de zijarmen aan de kant van Ridderkerk. Dit onderzoek was nodig als voorbereiding op de voorgenomen baggerwerkzaamheden in dit deel van de Waal. Uit de resultaten van het waterbodemonderzoek is gebleken dat het aanwezige slib vervuild is.

De verontreiniging bestaat met name uit zware metalen (zoals lood, zink en cadmium) en teerachtige stoffen (PAK's). Daarnaast is het slib plaatselijk vervuild met minerale olie en/of PCB's. Omdat de bron van de vervuiling niet bekend is, heeft het waterschap besloten om voorlopig niet te gaan baggeren. De bagger kan ook voorlopig blijven liggen op de waterbodem omdat de aangetroffen verontreinigingen/stoffen zich hechten aan de slibdelen en niet makkelijk vrij komen. Gemeente Ridderkerk, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en het waterschap vermoeden geen direct risico voor de volksgezondheid of milieu.

Vervolgstappen
De bron van de verontreiniging is niet nog bekend. Op dit moment onderzoeken de gemeente Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en het waterschap dit verder.

Als de bron van de verontreiniging bekend is, kan een besluit worden genomen over hoe en wanneer kan worden gebaggerd. In ieder geval is duidelijk dat wanneer er gebaggerd gaat worden, de bagger na verwijdering afgevoerd wordt naar een daarvoor ingericht depot.

Omdat het slib waarschijnlijk op een aantal locaties over de aangrenzende percelen is verspreid, heeft de gemeente Ridderkerk, in overleg met de DCMR Milieudienst Rijnmond en de provincie Zuid-Holland, besloten om eerst onderzoek te doen naar de kwaliteit van de grond in de tuinen langs de zijtakken. De resultaten van dit onderzoek worden eind september verwacht.

Onderhoud
Het onderhoud van de onderzochte waterbodems ligt deels bij het waterschap (de Waal zelf) en deels bij particuliere eigenaren (zijtakken). De verontreiniging in het slib mag niet op de aangrenzende oevers worden verspreid. Het waterschap neemt daarom eenmalig het onderhoud van de particuliere eigenaren over. Dit betekent dat eigenaren van de betreffende zijtakken van de Waal voorlopig geen onderhoud aan de watergang hoeven te verrichten.

Zwemmen en vissen
Hoewel er regelmatig wordt gezwommen, is de Waal in Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk geen officiële zwemwaterlocatie. Zwemmen is hier altijd op eigen risico. Zwemmen is wel aan te raden op een officiële zwemwaterlocatie: bijvoorbeeld het nieuwe zwemstrand in Sandelingen-Ambacht of het Oosterpark in Ridderkerk. De GGD heeft in een rapport aangegeven dat incidenteel zwemmen in de Waal mogelijk is. Wel wordt afgeraden zelfgevangen vis te eten uit de Waal. 

Meer weten?
De inwoners die langs het betrokken gebied wonen, hebben een brief ontvangen met informatie over de vervuiling. Ook hebben de partijen een lijst met meest gestelde vragen en antwoorden opgesteld. Deze zijn te vinden op de websites van de gemeente Ridderkerk (www.ridderkerk.nl), gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (www.h-i-ambacht.nl) en waterschap Hollandse Delta (www.wshd.nl/informatie_op_maat/inwoners).

Deel dit bericht met je vrienden!