zaterdag 22 januari 2022

Alles over Ambacht

Actiegroep Zuidwende rekent op veel medestanders in protest tegen nieuwbouw Yulius

25 mei 2012

HENDRIK IDO AMBACHT - Op 30 mei zou door de gemeente in een commissievergadering het principebesluit inzake de nieuwbouw van Yulius besproken gaan worden. De geplande nieuwbouw van Yulius voor opvang van psychiatrische patiënten stuit uit veel verzet van omwonenden (zie ook link onder).
Dit overleg is nu even van de baan, omdat is besloten (o.a. naar aanleiding van de reacties van de bewoners) om eerst een risico-analyse uit te voeren.

In eerste instantie zou Yulius dit onderzoek gaan coördineren, maar om belangenverstrengeling te voorkomen, is nu de gemeente opdrachtgever geworden.

De resultaten van dit onderzoek worden begin juli verwacht. In augustus zal er dan een principebesluit worden genomen en naar alle waarschijnlijkheid wordt dit op 30 augustus a.s. in de commissievergadering besproken.

Door de actiegroep is reeds spreekrecht hiervoor aangevraagd.

Karin van Strien legt uit namens de actiegroep: "We hopen met zo veel mogelijk bewoners die tegen deze nieuwbouwplannen zijn, aanwezig te kunnen zijn op het gemeentehuis, zodat aan de gemeenteraadsleden duidelijk gemaakt kan worden, dat het ons menens is en onze stem gehoord dient te worden. Er zijn reeds een paar spandoeken gemaakt, onze insteek is echter om nog veel meer spandoeken te maken, om ook hiermee aandacht te vragen voor onze bezwaren.

De heer Kamp, projectleider van de nieuwbouwplannen, heeft mij gevraagd deel te nemen aan de klankbordgroep. Dit heb ik inmiddels aanvaard.In deze klankbordgroep zitten tevens de voorzitters van bewonersplatform Krommeweg en bewonersplatform Volgerlanden, alsmede vertegenwoordigers van Yulius.

Het doel van deelname aan deze klankbordgroep is om onze bezwaren duidelijk te maken en vooral om te voorkomen dat achter onze rug beslissingen worden genomen.Na de Pinkstervakantie worden onze acties voortgezet".

De actiegroep heeft inmiddels ook een eigen pagina op Facebook: www.facebook.com/pages/Nee-tegen-Yulius/293732237374455

Deel dit bericht met je vrienden!