zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Kent u iemand die een lintje verdient?

22 mei 2012

HENDRIK IDO AMBACHT - Elk jaar worden op de dag vóór Koninginnedag mensen koninklijk onderscheiden. Ook door het jaar heen doen zich gelegenheden voor, waarbij iemand wordt gedecoreerd. Iedereen kan voor iemand anders een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding indienen, maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. 

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding? 
Er gelden landelijk dezelfde regels voor toekenning van een koninklijke onderscheiding, waarbij de nadruk ligt op de bijzondere verdiensten of prestaties van de betreffende persoon. Wat de betrokkene in een betaalde functie heeft gedaan telt als aanvullend element mee, maar betekent niet dat een langdurig dienstverband alleen reden is voor het verlenen van een Koninklijke onderscheiding. 

Wat gebeurt er na het indienen van een voorstelvoor een koninklijke onderscheiding? 
De burgemeester beoordeelt de mogelijkheid tot decoratie en stelt een advies op. Het voorstel wordt vervolgens ter beoordeling voorgelegd aan de Commissaris van de Koningin, het Kapittel voor de Civiele Orden en de betrokken minister. Het ontwerpbesluit wordt tenslotte ondertekend door Hare Majesteit de Koningin. De onderscheiding en bijbehorende versierselen worden in naam van de Koningin door de burgemeester uitgereikt. 

Wees er snel bij 
Heeft u iemand in gedachten? Dan is het verstandig om diegene zo snel mogelijk op te geven. Is het voor een lintje op Koninginnedag 2013? Dan moet het verzoek in ieder geval vóór 15 augustus 2012 zijn ingediend bij de burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht. Bij voorstellen die gericht zijn op andere dagen in het jaar, moet u rekening houden met een behandeltijd van vijf maanden. Verstrek in ieder geval altijd zoveel mogelijk informatie over de voor te dragen persoon. 

Meer weten? 
Heeft u iemand in gedachten en wilt u weten of deze persoon in aanmerking komt voor een Koninklijke onderscheiding kijk dan eens op www.lintjes.nl. Op deze site staat allerlei nuttige informatie. 

Contact 
U kunt ook contact opnemen met Wil Slotboom van de afdeling Bestuurszaken op telefoonnummer 14 078. Ze kan u ook helpen met het invullen van het voorstelformulier. 

 
Deel dit bericht met je vrienden!