zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

GemeenteBelangen:"Rond Petrakerk en Yulius lopen de gemoederen hoog op"

15 mei 2012 (door Hans Huisman)

HENDRIK IDO AMBACHT - Nu bekend is geworden dat de Petrakerk afziet van nieuwbouw op de Margietstraat, rijzen er vragen zoals waar de Patrakerk dan het beste voor nieuwbouw kan gaan en wat er het beste met de locatie aan de Margrietstraat kan gebeuren.

De Politieke Groepering Gemeente Belangen sppelt hier op in:

Ary Cramer: "Wij waren en zijn nog steeds een groot voorstander van burgerparticipatie. Laten we als gemeenteraad niet denken de wijsheid in pacht te hebben. Veel inwoners hebben beslist een mening over zowel de eventuele bouw van een nieuwe Petrakerk als de mogelijke komst van de regionale zorginstelling Yulius. Het zijn immers de inwoners die weten wat er in hun straat en directe omgeving leeft. Laten we van die wetenschap als gemeenteraad gebruik maken. Vergeet dat regentesk denken en laat de inwoner(s) (mee)spreken.

In 2007 is door de gemeente samen met een betrokken groep inwoners een Toekomstbeeld opgesteld dat later vertaald is in een Structuurvisie. Gezien dat enthousiasme had de politiek toen al kunnen weten dat inwoners mee willen praten over hun gemeente.

Op dit moment wordt hard gewerkt om de plannen van de Structuurvisie te realiseren. Het betreft o.a. de locatie Zuidwende-Zuid, met een maatschappelijke bestemming en geschikt voor de nieuwbouw van de Petrakerk. Door een gewijzigd inzicht van het kerkbestuur  en een aanvraag van de regionale zorginstelling Yulius is de bestemming voor deze locatie aangepast. Dat heeft geleid tot onrust bij de inwoners, enerzijds door de eventuele nieuwbouw van de Petrakerk op de locatie van basisschool ‘De Tweestroom’ en anderzijds door de mogelijk komst van een kantoren- en behandelcomplex van Yulius op de locatie Zuidwende-Zuid.

Na opnieuw de leden op 14 mei j.l. geraadpleegd te hebben, heeft de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente besloten af te zien van realisatie van een nieuw kerkgebouw op locatie ‘De Tweestroom’ aan de Margrietstraat 1.
Wat gaat er dan nu gebeuren met deze locatie? Gemeente Belangen heeft hier wel ideeën over. Met een kleine verbouwing en renovatie zou het gebouw geschikt kunnen worden gemaakt voor b.v. de Ambachtse Muziekschool en de Volksuniversiteit Bouquet. Het voormalig schoolplein zou een parkeerterrein voor de cursisten kunnen worden.

De omwonenden van Zuidwende-Zuid maken zich (terecht?) zorgen over de mogelijke komst van Yulius. Naast een kantorendeel (300 werknemers) komen er afdelingen voor dagbehandeling en een woonzorgvoorziening. Men is bang dat patiënten – met een psychiatrische of drugsachtergrond - gaan zorgen voor overlast. Of gaat het gezegde ‘Onbekend maakt onbemind’ hier op? De directie van Yulius zou er goed aan doen het negatieve beeld wat omwonenden nu hebben van de zorginstelling proberen om te buigen.
Een ander probleem is dat veel groen zou moeten verdwijnen. Dit groen vormt een onderdeel van de Ecologische verbindingszone, en is deels in gebruik bij Volkstuinvereniging ‘Eigen Hof’. Deze Volkstuinvereniging is – door de realisatie van de Ambachtsezoom - al gesplitst in twee locaties, en sinds 2008!! wordt onderzocht of de oorspronkelijke wens, namelijk om een aaneengesloten volkstuincomplex te ontwikkelen, alsnog gerealiseerd kan worden.

Kijkend naar de stagnerende woningbouw in de wijk de Volgerlanden zou het wellicht beter zijn een locatie oorspronkelijk bedoeld voor woningbouw nu te reserveren voor Yulius. Veel commotie had voorkomen kunnen worden als de gemeente vroegtijdig  met belanghebbende omwonenden in gesprek was gegaan", aldus Ary Cramer.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!