zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Locatie Hoendersekade 1 krijgt Peuterspeelgroep

4 mei 2012

HENDRIK IDO AMBACHT - Met ingang van het nieuwe schooljaar verhuist Peuterspeelzaal Pruylenborg naar de locatie Hoendersekade 1, het schoolgebouw van OBS De Tandem. Peuterspeelzaal Hoendersekade zal dan vijf ochtenden per week geopend zijn. Daarnaast wordt de Peuterspeelzaal omgevormd tot Peuterspeelgroep. Vanaf 20 augustus kunnen peuters van 2 tot 4 jaar terecht op de locatie aan de Hoendersekade 1. 
 
Peuterspeelgroep
De Peuterspeelzalen van Kinderopvang Bobo worden Peuterspeelgroepen. De begeleiding is dan in handen van twee beroepskrachten in plaats van één en een vrijwilliger. Een Peuterspeelgroep valt – in tegenstelling tot een Peuterspeelzaal ‐ onder de Wet Kinderopvang en moet dus ook aan alle kwaliteitseisen uit deze wet voldoen. Op de locatie Pruylenborg was dit niet te realiseren, onder andere door het ontbreken van een buitenruimte. De verhuizing naar de Hoendersekade 1 biedt uitkomst en sluit daarnaast prima aan bij de samenwerking met het basisonderwijs. Deze samenwerking zorgt er onder andere voor dat kinderen meer gewend zijn aan een basisschool als zij op vierjarige leeftijd de stap naar het basisonderwijs maken.     

Succesvolle proef
Kinderopvang Bobo heeft al enkele jaren ervaring met een Peuterspeelgroep in Ridderkerk. Deze groep was gestart als proef en is bijzonder succesvol. Met veel plezier gaan we nu ook de Peuterspeelzalen in Zwijndrecht omvormen tot Peuterspeelgroepen. Alle Peuterspeelgroepen zijn vanaf het nieuwe schooljaar alleen ‘s ochtends open.    

Stimuleren van ontwikkeling
In een Peuterspeelgroep spelen kinderen van 2 tot 4 jaar van wie de ouders recht hebben op Kinderopvangtoeslag en van wie de ouders hier geen recht op hebben. Uiteraard werken we op de Peuterspeelgroep ook met programma’s die de ontwikkeling van de kinderen op speelse wijze stimuleren. Want, ook op de Peuterspeelgroep worden de kinderen optimaal voorbereid op de stap naar de basisschool en zorgt de samenwerking met de basisschool voor een doorgaande ontwikkelingslijn. Op de locatie Hoendersekade 1 bieden we ook Buitenschoolse opvang, dus als kinderen naar de basisschool gaan worden ze nog steeds in hun vertrouwde omgeving opgevangen.  

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over onze  Peuterspeelgroepen of de locatie aan de Hoendersekade 1 in Zwijndrecht? Kijk dan op www.bobokdv.nl of stuur een e‐mail naar klantenservice@bobokdv.nl. Via de website kunt u ook gemakkelijk uw inschrijving regelen. Telefonisch zijn wij bereikbaar via 078 – 612 1330.

Deel dit bericht met je vrienden!