vrijdag 21 januari 2022

Alles over Ambacht

Onverwachte meevallers zorgen voor positief resultaat Gemeente

28 april 2012 (door Hans Huisman)

HENDRIK IDO AMBACHT - De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht sluit het boekjaar 2011 af met een positief resultaat van
€700.000. Dit is fors beter dan het tekort van € 300.000, dat nog was voorzien bij de winternota. Dit positieve resultaat wordt volledig veroorzaakt door een aantal onverwachte en eenmalige meevallers. Dat volgt uit het programmaverslag 2011, waarin de verantwoording over de resultaten van dat jaar zijn opgenomen. Wethouder Financiën André Flach: “Dankzij de meevallers zijn we financieel positief geëindigd. Als we alle onverwachte meevallers even buiten beschouwing laten, dan komen we op een resultaat dat weliswaar negatief is, maar toch dicht bij nul ligt. Daar ben ik zeer tevreden mee.”
Bij het vaststellen van het programmaverslag wordt ook een voorziening gevormd om het Ambachtse deel in het tekort van Noordoevers apart te zetten. Daarnaast wordt de voorziening voor De Volgerlanden vergroot. Op dinsdag 29 mei wordt het programmaverslag besproken in de raadsbrede commissie en op maandag 11 juni neemt de gemeenteraad een besluit.

Scherp sturen op uitgaven
Het positieve resultaat is te danken aan onverwachte meevallers. Zo kwam er meer OZB binnen uit voorgaande jaren dan verwacht. Ook de Algemene Uitkering vanuit Den Haag was flink hoger. Het is niet te verwachten dat deze meevallers zich in 2012 weer zullen voordoen. Zonder de meevallers eindigt het resultaat dicht bij nul. Wethouder Flach: “Die nullijn hebben we bereikt door onverminderd scherp te blijven sturen op de uitgaven. Zo is er bijvoorbeeld, als gevolg van de reorganisatie bij de Brandweer Zwijndrechtse Waard, een voordeel van €100.000 gerealiseerd. En door leningen heel scherp in de markt te zetten, hadden we een rentevoordeel van €200.000. Daarbij hebben we de lasten voor de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht niet hoeven te verhogen, behalve met de inflatie.” Maar de wethouder Financiën tempert de verwachtingen: “Dit resultaat laat nog maar eens zien hoe scherp we ook de komende jaren zullen moeten blijven begroten, adequaat moeten omgaan met de beschikbare middelen en moeten bezuinigen.”

Uitgevoerd in 2011
Afgelopen jaar is er ook veel werk verzet in Hendrik-Ido-Ambacht  Voorbeelden hiervan zijn het nieuwe uitvaartcentrum, start van het busstation Hoge Kade, beeldkwaliteitplan groen, wijk- en buurtgericht werken en de start van verschillende projecten uit de structuurvisie. Wethouder André Flach: “Als college hebben we ervoor gekozen om niet alleen op de winkel te passen, maar ook te blijven investeren. Investeren voor onze inwoners, ondernemers en instellingen, in een gemeente waar het mooi en veilig wonen is.”

Goedkeuring accountant
Voor het programmaverslag 2011 heeft de gemeente ook een goedkeurende verklaring ontvangen van de accountant voor rechtmatigheid. In dit rapport is onder andere te lezen dat er geen materiële fouten zijn geconstateerd, en dat de administratie en de interne controle in 2011 verder is verbeterd.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!