vrijdag 21 januari 2022

Alles over Ambacht

VVD stelt vragen over trage voortgang werkzaamheden Hoge Kade

18 april 2012

HENDRIK IDO AMBACHT - Sinds november 2011 vinden er werkzaamheden plaats aan de Hoge Kade voor de realisatie van het busstation. Door deze werkzaamheden zijn belangrijke voorzieningen zoals Cascade, zwembad, Ridderhal en het gemeentehuis minder goed bereikbaar.

De planning van de afronding van de werkzaamheden was april/mei waarbij de 1e fase al eind 2011 zou zijn afgerond.

De VVD is van mening dat de werkzaamheden nu wel heel lang duren.

Melle van Dijk (burgerraadslid VVD) legt uit: "We zijn inmiddels enkele maanden verder en in het gemeentenieuws van 4 april konden we lezen dat de 1e fase “spoedig wordt afgerond”.

Diezelfde dag hebben wij kennis genomen van het weblog van wethouder Van der Velde waarin hij aangeeft dat de werkzaamheden aan de Hoge Kade langer duren en pas in juni of juli klaar zijn. Uit deze informatie wordt niet duidelijk wat de vertraging veroorzaakt, of er nog een fasering wordt gehanteerd en wat de gevolgen zijn voor de bereikbaarheid.

Al met al zijn wij verbaasd over de gang van zaken en betreuren de daarmee gepaard gaande afsluiting van een belangrijke weg in onze gemeente, zeker gelet op het aankomende zomerseizoen met veel bezoekers voor bijvoorbeeld het zwembad.

Om meer duidelijkheid te krijgen over de gang van zaken rond de Hoge Kade stellen wij het college de volgende vragen:
1. Kunt u aangeven wat de huidige stand van zaken is mbt de werkzaamheden.
2. Is er sprake van een fasering en zo ja, wat houden de fases in en wat zijn de gevolgen voor de bereikbaarheid?
3. Indien er sprake is van vertraging in de realisatie bent u dan van plan om maatregelen te nemen om de werkzaamheden volgens de oorspronkelijke planning uit te voeren?
4. Welke (tijdelijke) maatregelen neemt u om de voorzieningen aan de Hoge Kade beter bereikbaar te maken?"
 

Deel dit bericht met je vrienden!