vrijdag 21 januari 2022

Alles over Ambacht

Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht herzien grondexploitatie De Volgerlanden

11 april 2012

HENDRIK IDO AMBACHT / ZWIJNDRECHT - De Colleges van Burgemeester en Wethouders van beide gemeenten hebben afgelopen dinsdag besloten de herziene grondexploitatie van de Vinex-locatie De Volgerlanden ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraden van beide gemeenten. De grondexploitatie is bijgesteld naar een resultaat van € 10,3 miljoen negatief.

Gevolgen economische crisis
Ondanks de slechte economische situatie wordt er hard gewerkt om De Volgerlanden te ontwikkelen tot een wijk met kwaliteit waar het prettig wonen is. In het afgelopen jaar konden verschillende bouwprojec- ten van start gaan en werd begonnen met de aanleg van het Sophiapark.
De crisis heeft helaas als gevolg dat de afzet van kavels langzamer gaat dan verwacht. Daardoor zijn de verwachtingen van de (grond)opbrengsten naar beneden bijgesteld. De planperiode is verlengd, wat extra kosten met zich meebrengt. Alle ramingen zijn zo goed als mogelijk herzien. Met name
voor de civieltechnische werkzaamheden (waaronder de voorbelasting van de uitgeefbare grond) in Volgerlanden-Oost vallen de kosten hoger uit. Dit alles heeft er toe geleid dat het saldo van de grondexploitatie naar beneden is bijgesteld naar een resultaat van € 10,3 miljoen negatief (netto contante waarde per 1 januari 2012).

Uitspraak hoger beroep
In de grondexploitatie is nog geen rekening gehouden met de uitspraak van het Hof eind maart 2012 in het geschil met de VOC inzake de zettingen in de Noordvoeg. Die is positief uitgevallen voor de beide gemeenten. Door deze uitspraak worden voor een bedrag van € 1,5 miljoen minder kosten gemaakt, waardoor het tekort afneemt.

Deel dit bericht met je vrienden!