vrijdag 21 januari 2022

Alles over Ambacht

Samenwerking in de wijken

4 april 2012

HENDRIK IDO AMBACHT - Gemeente, woningcorporaties, politie, welzijnsorganisaties en bewoners gaan investeren in een gezamenlijke aanpak voor de wijken. Daartoe tekenden zij op woensdag 28 maart een intentieovereenkomst in het gemeentehuis.

Voor het leefbaarder en veiliger maken van de wijken is samenwerking tussen organisaties die actief zijn in de wijken belangrijk.

Samen werken aan samenwerking
Door meer onderling contact te hebben, informatie te delen en af te stemmen, de bewoners beter te informeren en meer zichtbaar te zijn in de wijken. Op die manieren gaan de gemeente, woningcorporaties Trivire, Woonkracht10 en Rhiant, politie Zuid-Holland Zuid, A3Welzijn, Stichting Maatschappelijk Welzijn en de bewonersplatforms Krommeweg, Volgerlanden en Centrum werken aan verbetering van hun samenwerking.

Ondertekening
Vorige week woensdag ondertekenden de genoemde partijen een overeenkomst, om de intentie tot deze gezamenlijke aanpak kracht bij te zetten. De wijkpartners spreken hiermee af dat zij tijd en middelen beschikbaar stellen om daadwerkelijk inhoud te geven aan wijkgericht samenwerken.

Wijk- en Buurtgericht Werken
Wijk- en Buurtgericht Werken is een manier van werken die de krachten in de wijk zoveel als mogelijk mobiliseert om daarmee problemen op te lossen en kansen te benutten. De medewerkers Wijk- en Buurtgericht Werken van de gemeente stimuleren overleg tussen professionele organisaties die in de wijken actief zijn om maatregelen op elkaar af te stemmen of tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Deel dit bericht met je vrienden!