vrijdag 21 januari 2022

Alles over Ambacht

Alle vragen wijkbezoek Krommeweg beantwoord door gemeente

2 april 2012

HENDRIK IDO AMBACHT - Afgelopen december werden 200 bewonersvragen ingediend ter gelegenheid van het wijkbezoek van het College aan de Krommeweg. Het College beloofde deze vragen uiterlijk in maart te beantwoorden. Dat is gebeurd en vanaf vandaag zijn de vragen met alle antwoorden in te zien op www.h-i-ambacht.nl en www.bewonersplatformkrommeweg.nl

Bewoners kwamen ter gelegenheid van het wijkbezoek in december vooral met vragen, zorgen en suggesties op het gebied van ‘te hard rijden’, onderhoud van het groen en criminaliteit (en veiligheid). De vragen konden voorafgaand aan het wijkbezoek worden ingediend en ook tijdens het wijkbezoek zelf noteerde de gemeente verschillende vragen.

Beantwoording vragen
De afgelopen weken is door verschillende afdelingen van de gemeente en in afstemming met bewonersplatform Krommeweg hard gewerkt aan de beantwoording van de vragen. Wethouder Michiel van der Vlies: “Bepaalde vragen waren heel concreet, andere wat algemener. Soms is een snelle oplossing mogelijk en soms ook niet, zoals voor het tekort aan parkeerplaatsen. Wat we hebben gemerkt is dat inwoners niet altijd op de hoogte zijn van het gemeentelijk beleid voor de openbare ruimte. Daar gaan we in de toekomst dan ook beter over communiceren, zodat bewoners weten waarom het groen in een bepaalde periode wel of niet gesnoeid wordt of waarom de snelheidslimiet op een bepaalde weg wel of niet kan worden aangepast. Verder is het getoonde eigen initiatief van bewoners heel waardevol. Daardoor kunnen we resultaat bereiken dat anders, met de beperkte middelen van de gemeente, niet haalbaar zou zijn. Zoals meer veiligheid in de wijk dankzij preventieacties van bewoners, of een nieuw speeltoestel voor de buurtspeeltuin dat door bewoners zelf wordt gekozen.”

Wijkbezoek waardevol instrument
Het College heeft het contact met de bewoners tijdens het wijkbezoek als zeer waardevol ervaren en wethouder Michiel van der Vlies ziet dan ook uit naar het volgende wijkbezoek. “In juni gaat het College op bezoek bij De Volgerlanden en later dit jaar volgt het Centrum. Het reageren op vragen, zorgen en suggesties van inwoners pakken we dan misschien op een andere manier aan, maar de opzet blijft hetzelfde. Het College gaat persoonlijk in gesprek met inwoners over verschillende thema’s die te maken hebben met de leefbaarheid in de wijk. Met hopelijk ook dan een aantal directe verbeterslagen als resultaat.”

Deel dit bericht met je vrienden!