woensdag 19 januari 2022

Alles over Ambacht

Nog een Ambachts Sportgala in 2013?

27 maart 2012

HENDRIK IDO AMBACHT - Het bestuur van de Stichting Sportgala Hendrik-Ido-Ambacht heeft het Sportgala 2011, gehouden op 8 februari jl, onlangs geëvalueerd. Het bestuur is niet tevreden over de uitvoering van het afgelopen Sportgala, en heeft hieruit een aantal verbeterpunten gedefinieerd:

1. Er was helaas geen aanmelding voor de categorie sportvrouw, simpelweg doordat deze niet via de website waren aangemeld. Het bestuur heeft een beroep op de verenigingsbesturen gedaan om er zorg voor te dragen dat personen of teams voor de diverse categorieën worden aangemeld. Daarnaast zal het bestuur van de Stichting actief de media blijven volgen en ook personen of teams aandragen. Nieuw is dat vervolgens zal een vakjury per categorie 3 personen, of teams zal nomineren; 
2. De verdeling van zaalkaarten zal gaan wijzigen. De manier waarop is nog niet helder. Echter er zijn veel kaarten aangevraagd, welke niet zijn verzilverd en anderszins heeft het bestuur vooraf veel aanvragers moeten teleurstellen omdat er geen kaarten meer beschikbaar waren. Hiervoor wordt naar een alternatieve manier van kaartverdeling gezocht;
3. Het stemmen op de teams of personen gebeurde alleen via de website. De indruk bestaat dat hierdoor personen of teams met een grote achterban een voorsprong hebben bij het stemmen omdat de achterban gemobiliseerd wordt. Hierdoor lijken personen of teams met een kleine achterban minder kans te maken. Het stemmen zal met ingang van het volgend sportgala gewijzigd worden. Enerzijds zal het stemmen via de website plaatsvinden, en anderzijds zal er een vakjury geïnstalleerd worden. Het stemmen via de website en de beoordeling door de vakjury, zal, met in acht name van een stemverhouding, leiden tot de winnaars per categorie;
4. Voor de presentatie van het Sportgala zal gezocht gaan worden naar een nationaal bekende presentator met een sportachtergrond om meer cachet aan het Sportgala toe te kennen;
5. Het afgelopen sportgala had meer het karakter van het uitreiken van een ‘attentie’, dan het karakter van een (professioneel) gala. Het bestuur wil graag terug naar een situatie waarbij er met recht sprake is van een gala waarbij sporters worden geëerd.
 
Om bovenstaande te kunnen realiseren is meer geld nodig. Het huidige budget is te klein om de bovenstaande doelstellingen te realiseren. Het bestuur heeft inmiddels alle besturen van de Ambachtse sportverenigingen een brief gestuurd, om hen te betrekken bij het professionaliseren van het sportgala. 
 
In die brief wordt verenigingen gevraagd:
o Mee te denken hoe het Sportgala verder geprofessionaliseerd kan worden;
o Na te gaan welke bijdrage de vereniging hierin kan leveren;
o Een financiële bijdrage te leveren om te voorzien in financiële middelen, bijvoorbeeld door een bedrag per lid af te dragen;
o En hun sponsoren actief te benaderen en hen te vragen een financiële bijdrage te leveren ten behoeve van de Stichting Sportgala.
 
In juni zal op basis van de reacties het bestuur bepalen of er voldoende draagvlak is en er mogelijkheden zijn om de organisatie van het Sportgala ook in de toekomst in Hendrik-Ido-Ambacht voor te zetten. Begin juli wordt dan bekend of er begin 2013 wel of geen Sportgala 2012 zal komen.
 

Lees meer over:

stichting sportgala
Deel dit bericht met je vrienden!