woensdag 19 januari 2022

Alles over Ambacht

Hernieuwd bewonersplatform Centrum ondertekent convenant met gemeente

9 maart 2012

HENDRIK IDO AMBACHT - Een nagenoeg compleet vernieuwd bewonersplatform Centrum is onlangs van start gegaan en bezegelt maandag 12 maart a.s. om 17.00 uur de samenwerking met de gemeente. Het bewonersplatform en Wethouder Michiel van der Vlies ondertekenen dan het convenant Wijk- en Buurtgericht Werken.

Bewonersplatforms Volgerlanden en Krommeweg gingen bewonersplatform Centrum in september 2011 voor met de ondertekening van eenzelfde convenant. Op dat moment werd nog gewerkt aan de samenstelling van bewonersplatform Centrum. Een recente huis-aan-huis oproep voor nieuwe leden leverde een overweldigende hoeveelheid reacties op. Dit leidde tot de officiële start van het hernieuwde bewonersplatform Centrum met een eerste bijeenkomst op 15 februari 2012, waarin ook de bestuursleden zijn gekozen: Lies Bonsang (voorzitter), Cor Koekkoek (secretaris), Jan Frèrejean (penningmeester) en Gerrit Scheurwater (PR & Media).

Het bewonersplatform heeft als doel de leefbaarheid, veiligheid en de sociale cohesie in de wijk te bevorderen. Hierbij wordt een beroep gedaan op de betrokkenheid van de bewoners. Een van de eerste prioriteiten is het opstellen van een wijkactiviteitenplan voor 2012. Verder zal het platform samenwerkingsverbanden aangaan met diverse organisaties. Bewonersplatform Centrum beschikt - net als dat van de Volgerlanden en Krommeweg - over een website: www.wijkeninambacht.nl/centrum. Deze fungeert als schakel tussen de bewoners en het platform.

In het convenant Wijk- en Buurtgericht Werken dat het bewonersplatform en de gemeente maandag a.s. ondertekenen, staan afspraken over het doel, de taakverdeling, de samenstelling van het bewonersplatform en de ondersteuning ervan door de gemeente. Wij nodigen u van harte uit bij de ondertekening aanwezig te zijn, maandag 12 maart a.s. om 17.00 uur in de Ambachtskamer van het gemeentehuis. Wij verzoeken u zich even aan te melden bij onderstaande contactpersoon.

Wijk- en Buurtgericht Werken is een manier van werken die de kracht die in de wijk aanwezig is zoveel mogelijk mobiliseert voor het oplossen van problemen en grijpen van kansen. De medewerkers Wijk- en Buurtgericht Werken van de gemeente stimuleren overleg tussen professionele organisaties die in de wijken actief zijn om maatregelen op elkaar af te stemmen of tot een gezamenlijke aanpak te komen.

 
Deel dit bericht met je vrienden!