zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

SGP/CU Drechtraad: Actieve afstemming scholing en arbeidsmarkt

9 januari 2012

Regio Drechtsteden - Het bedrijfsleven heeft herhaaldelijk gewezen op dreigende tekorten aan geschoold personeel binnen de industriële sectoren en de gezondheidszorg. Daarom is het des te zuurder voor schoolverlaters om aan de kant te moeten staan. De regionale fractie SGP-ChristenUnie pleit voor een actieve afstemming van scholingsaanbod en arbeidsmarktbehoefte: “Op dat punt is een stimulans in de Drechtsteden hoog nodig”.

 
In de Drechtraad van 10 januari komt de regionale begroting 2012 aan de orde. Tijdens die vergadering dient de regiofractie SGP/ChristenUnie een motie in om jaarlijks een Arbeidsmarkt te organiseren, waarbij zowel werkgevers als scholen worden uitgenodigd. Scholieren en werkzoekenden kunnen zich op die manier oriënteren op een (volgende) loopbaan.
 
Achtergrond is dat de komende tijd knelpunten zullen ontstaan tussen de vraag vanuit sommige bedrijfssectoren en het aanbod van adequaat geschoolde arbeidskrachten. Dit terwijl momenteel de werkloosheid in de regio Drechtsteden hoog is, ook onder jongeren. De Drechtsteden moeten de uitdaging aannemen om het bedrijfsleven, opleidingsinstituten, jongeren en ouderen actief met elkaar in verbinding te brengen.

Fractievoorzitter Arjen Hoogerduijn: “Wij vinden dat het Drechtstedenbestuur in samenwerking met scholen, het UWV en werkgeversorganisaties de urgentie van afstemming tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt moet verhogen. Het is hoog tijd voor een zichtbare impuls en het slaan van bruggen tussen scholieren, studenten en bedrijven”.

Volgens de SGP-ChristenUnie past het voorstel uitstekend in het arbeidsmarktbeleid, zoals omschreven in het regionale meerjarenplan.
 
 
Deel dit bericht met je vrienden!