maandag 24 januari 2022

Alles over Ambacht

Provincie Zuid-Holland geeft 1,9 miljoen voor verbetering van Genie- en Citadelterrein

15 december 2011 (door Hans Huisman)

HENDRIK IDO AMBACHT - Provinciale Staten is gisteren (14 december) akkoord gegaan met een subsidieaanvraag van 1,9 miljoen van het Drechtstedenbestuur. Op 10 oktober 2011 heeft het Drechtstedenbestuur een aanvraag ingediend voor een Projectsubsidie van € 1,9 miljoen.

Dit bestuur wil de 1,9 miljoen inzetten voor het bereiken van versnelling en extra kwaliteit voor het Maritiem Servicecluster. Het gaat hierbij om de locatie Genie- en Citadelterrein dat deel uitmaakt van het bedrijventerrein Antoniapolder in Hendrik-Ido-Ambacht.

Het bedrag wordt ingezet voor:

a. het versnellen van bodemsanering voor het gehele Genieterrein. Dit is noodzakelijk om het bouwrijp maken en de uitgifte van het terrein aan watergebonden bedrijven mogelijk te maken;

b. het verbeteren van de verbinding vanaf het Noordeinde tot aan de dijk door aanleg van een rotonde op de grens van de dijk en het Citadelterrein. Hiermee wordt de aansluiting op het hoofdwegennet gerealiseerd;

c. het verplaatsen van de huidige halte van de Waterbus naar een nautisch en economisch veel betere locatie op het Genieterrein, waardoor het terrein ook met OV over water veel beter bereikbaar wordt.

Foto: Jan-Willen Schneider

Deel dit bericht met je vrienden!