woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

Ingezonden brief:"Advies voor bewoners rondom De Schoof"

28 november 2011

HENDRIK IDO AMBACHT - Ingezonden brief van maandag 28 november:

"In het kader van de uitbreiding Strip Schoof-Cascade, waaronder begrepen de intentie om de Petrakerk te vestigen aan de Margrietstaat 1, heeft de gemeente een verkeerskundige toets laten uitvoeren. Dit rapport van  24 februari 2011  behandelt  onderwerpen als het afsluiten van de Graaf Willemlaan en de gevolgen voor verkeersstromen. In het rapport wordt uiteraard ook ingegaan op de bereikbaarheid van winkelcentrum De Schoof voor hulpdiensten. Verbazingwekkend is echter dat niet wordt ingegaan op de bereikbaarheid van hulpdiensten voor straten rondom De Schoof als gevolg van de nieuwe plannen. Het lijkt er wel op dat de hulpverlening eindigt bij het winkelcentrum!

Dit is zorgwekkend omdat reeds vóór publicatie van de verkeerstoets de brandweer bij het College van B&W de alarmbellen heeft laten rinkelen en knelpunten heeft aangegeven bij de verdere ontwikkeling van het Centrum. De brandweer stelt in haar advies onomwonden "dat er in het centrum grote parkeerdruk ontstaat waardoor hulpdiensten niet meer of niet tijdig bij een grote calamiteit aanwezig kunnen zijn en ook dat bij sommige grote objecten er onvoldoende ruime is voor een adequate inzet van de hulpdiensten waardoor een incident kan uitgroeien tot een onbeheersbare situatie." Wat te denken van een calamiteit in de voorziene Petrakerk met 2200 bezoekers?

De brandweer concludeert dat "er grote problemen worden voorzien met betrekking tot de doorstroming van het verkeer". Dit brengt niet alleen grote ergernis met zich mee maar kan ook voor de hulpverlening verstrekkende gevolgen hebben. Indachtig het uitgebrachte advies van de brandweer en de "wir-war van verkeerskundige pijlen"  in de verkeerstoets kan men niet anders concluderen dan dat de plannen kunnen gaan leiden tot vertraging voor de hulpdiensten. En dat terwijl ik uit eigen waarneming heb geconstateerd dat  hulpdiensten frequent gebouwen rondom De Schoof moeten bezoeken.

Ook op de zondag dient men in de toekomst alert te zijn. Dan is het parkeerterrein bij De Schoof twee keer volledig gevuld met auto's van kerkgangers. Het parkeerterrein wordt dan in korte tijd in totaal 4 keer aan- en afgereden waardoor gedurende die tijd eventuele hulpverlening kan worden bemoeilijkt. Tijdens dit aan- en afrijden is het zonder meer spitsuur in het Centrum! 

Het lijkt mij dan ook raadzaam dat bewoners rondom De Schoof overgaan tot aanschaf van eigen hulpmiddelen zoals de brandblusser en de EHBO tas."

mr. W.A.J. Prins
Hendrik-Ido-Ambacht

Deel dit bericht met je vrienden!