woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

Gemeente onderzoekt realisatie vier scholenclusters in Hendrik-Ido-Ambacht

25 november 2011 (door Hans Huisman)

HENDRIK IDO AMBACHT - Het College van B&W is voornemens een haalbaarheidsonderzoek te starten naar de realisatie van vier scholenclusters in Hendrik-Ido-Ambacht. In het Integraal Huisvestings Plan (IHP) en de Structuurvisie was nog sprake van het ontwikkelen van vijf clusters.

In het haalbaarheidsonderzoek wordt ook onderzocht of twee clusters samengevoegd kunnen worden tot één scholencluster gelegen naast het Jeugdspeelpark (JSP).

Vanaf 2009 is gestart met de uitvoering van het huisvestingsplan voor het basisonderwijs (IHP). Het IHP gaat uit van vijf clusters, te weten in De Volgerlanden West, De Volgerlanden Oost, centrumgebied (Strip Schoof Cascade), Weteringsingel en Bekestein. Samen met de schoolbesturen is nagedacht over welke scholen deelnemen aan welke clusters. Hierbij is vooral gekeken naar de clusters in het Centrumgebied (bij het winkelcentrum De Schoof) en De Volgerlanden Oost (aan de Jacobuslaan). Actuele ontwikkelingen, waaronder ook de prognose van de leerlingenaantallen op langere termijn, hebben de gedachte doen ontstaan om deze clusters samen te voegen tot één cluster naast het Jeugdspeelpark.

De gemeente, de schoolbesturen en het Jeugdspeelpark staan gezamenlijk achter het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek. Zij zien namelijk veel mogelijkheden voor het combineren van voorzieningen, juist in het belang van de ontspanning en ontwikkeling van kinderen. Door de combinatie van het Jeugdspeelpark, de kinderopvang en het toekomstige scholencluster kan ook op een goede manier uitvoering worden gegeven aan de gewenste uitbreiding van het Jeugdspeelpark.

Het ontwikkelen van een scholencluster naast het Jeugdspeelpark vereist de nodige zorgvuldigheid. Niet alleen de beleidsmatige uitgangspunten van het IHP, waaronder een evenwichtige spreiding van de clusters over de gemeente, moeten gewaarborgd blijven. Ook de haalbaarheid van de locatie dient te worden onderzocht.

Het streven is het haalbaarheidsonderzoek begin 2012 af te ronden.

Deel dit bericht met je vrienden!