woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

Geen steun raad voor afschaffing subsidie professioneel theater

4 november 2011

HENDRIK IDO AMBACHT - De begroting 2012 is gisterenavond unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Stemde vorig jaar de VVD-fractie nog tegen de begroting, dit jaar complimenteerde VVD-fractievoorzitter Ad Ouwerkerk het college met het voorgestelde beleid. Wijzigingen in het beleid werden door de raad afgewezen.

SGP/CU: amendement verworpen


De fractie van SGP/CU had een amendement ingediend om de subsidie voor het professionele theater af te schaffen. Het amendement kreeg alleen de steun van de eigen fractie. Het geld dat de bezuiniging opleverde wilde deze fractie bestemmen voor een zogenaamde “Zalm-snip” of een “Vlies-snip”. Degene die hiervoor in aanmerking komen, kunnen dan naar eigen inzicht deze snip besteden voor zorg, kunst, cultuur (bv. theater) of sport. “Dan bereiken we daarmee meer keuzevrijheid dan het uitsluitend subsidiëren van het theater”, zo was het argument.

 
GB: twee moties ingetrokken


Gemeentebelangen (GB) had twee moties ingediend. Eén over “de Gast van de Raad”, waarbij gasten werden uitgenodigd om raadsbijeenkomsten te bezoeken. De tweede motie wilde de burgerparticipatie bevorderen. Volgens GB-fractievoorzitter Ary Cramer had het college voldoende toezeggingen gedaan, zodat hij zijn moties introk.

 
PvdA: motie overgenomen


De PvdA diende een motie in voor het behoud van de speelplaatsjes voor de kinderen in de wijken. De PvdA wil af van het uitsterfbeleid: daar waar de speeltoestellen zijn versleten en afgeschreven, worden ze verwijderd en komen er geen nieuwe voor in de plaats. Het college nam deze motie over.

Deel dit bericht met je vrienden!