woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

Ingezonden brief:"Het College van B&W handelt in strijd met gewekt vertrouwen"

1 november 2011

HENDRIK IDO AMBACHT - Ingezonden brief van 1 november 2011:

"Een aantal bewoners van Hendrik-Ido-Ambacht hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om vragen te stellen over het voorontwerp bestemmingsplan "Centrum" dat ter inzage lag op het Gemeentehuis. Veel vragen hadden betrekking op de beoogde bouw van de Petrakerk aan de Margrietstraat. De vragen zijn inmiddels door het College beantwoord en wat wordt nu ineens weer uit de hoge hoed getoverd?

In 2009 heeft het College, op goede gronden, bij nieuwbouw een afstandscriterium vastgesteld wat er op neer komt dat de bouwhoogte van nieuwbouw afhankelijk wordt gesteld van de aangrenzende bebouwing om zodoende te komen tot een goede inpassing voor wat betreft maat en schaal. Anders gezegd: hoe dichter bij bestaande woningen wordt gebouwd hoe lager de hoogte van het gebouw mag zijn.


Bouwtekening Petrakerk

Dit uitgangspunt of beleid werd ook in het voorontwerp bestemmingsplan "Centrum" vastgelegd (zie artikel 12.3 lid c en d) waarover men tot 9 juni 2011 zijn visie kon geven! De omwonenden van de nieuw te bouwen Petrakerk mochten er dus op vertrouwen  dat dit afstandscriterium ook voor hen zou gelden echter het College verandert tijdens het spelen van de wedstrijd ineens de spelregels en laat het afstandscriterium gemakshalve vallen. Als reden wordt aangegeven "dat  er sprake is van een onduidelijke  redactie en het ontbreken van een objectieve bovengrens in de maatvoering." Niet alleen was er voor het College in 2009 klaarblijkelijk niets onduidelijks aan, evenmin hoeft men hogere wiskunde gestudeerd te hebben om dit afstandscriterium en de bedoeling daarvan te begrijpen. De thans aangevoerde drogreden van het College om het eerder vastgestelde beleid in de prullenbak te doen belanden begrijp ik natuurlijk wel. Het perceel aan de Margrietstraat is te klein, het potentiële gebouw te groot zodat men dichter en hoger moet gaan bouwen met name op de huizen aan de Margriet- en Marijkestraat.

Nu het oorspronkelijk juist geachte afstandscriterium het College ineens niet meer uitkomt wordt het eenvoudig losgelaten. Niet alleen is deze constatering zeer nadelig voor de omwonenden, het veranderen van het beleid is evenmin voorzien van een deugdelijke argumentatie  en daarmee wordt gehandeld in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur. "

mr. W.A.J. Prins
Hendrik-Ido-Ambacht

Deel dit bericht met je vrienden!