zondag 23 januari 2022

Alles over Ambacht

Gemeente Belangen heeft vragen over bomenkap bij Zuidwende

9 augustus 2011 (door Ad van Herk)

HENDRIK IDO AMBACHT - Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering (30 juni 2011) heeft de fractie Gemeente Belangen bij het agendapunt m.b.t. de Zuidwende en de daarbij behorende kapvergunningsaanvraag gevraagd het bezwaartermijn i.v.m. de vakantie te verlengen. Dit werd toegezegd. Bij de publicatie van e.e.a. werd de datum van 17 augustus 2011 genoemd, naar de inzichten van Gemeente Belangen – i.v.m. met de door ons eerder genoemde vakantie - zeker nog een week te vroeg.

1.  De laatste weken verschijnt de Kombinatie in delen van onze gemeente weer zeer onregelmatig. Met name rondom de Zuidwende maar ook in straten als o.a. Margrietstraat en Graaf Willemlaan. Het schijnt dat op de voorlichtingspagina van de Kombinatie van 3 augustus 2011 nu een datum genoemd wordt van 11 augustus 2011 i.p.v. 17 augustus 2011. Waarom is men van de datum 17 augustus 2011 afgeweken?
2.  Op de site van de gemeente staat de datum 17 augustus 2011, dit zorgt op zijn minst voor verwarring bij onze inwoners. Welke datum is nu correct?
3.  Waarom wordt de datum voor het indienen van bezwaarschriften tegen de kap van de te vellen houtopstand (park Zuydwende) niet gelinkt aan de (nog) te ontvangen ontheffing van Flora en Faunawet?
4.  Wanneer is er - conform de Flora en Fauna wet - een ontheffing voor de kap van de te vellen houtopstand (park Zuydwende) aangevraagd?
5.  Klopt het dat een gemeente pas een kapvergunning mag afgeven als er een ontheffing is van de Flora en Faunawet?

Lees meer over:

gemeente belangen
Deel dit bericht met je vrienden!