zondag 23 januari 2022

Alles over Ambacht

VVD krijgt steun met voorstel voor precarioheffing

5 augustus 2011 (door Ad van Herk)

HENDRIK IDO AMBACHT - Op 30 juni heeft de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht een voorstel aangenomen voor precarioheffing, een soort belasting, op ondergrondse kabels en leidingen. De VVD fractie heeft toen, overigens als enige fractie, tegen dit voorstel gestemd omdat deze belasting via de nutsbedrijven weer terugkomt bij de inwoners en dus leidt tot een indirecte lastenverhoging voor de inwoners.

Bij de raadsbehandeling was ook bekend dat Minister Donner (BZK) mogelijk een wetsontwerp zou indienen die netwerken van nutsbedrijven zou vrijstellen van precariobelasting. Minister Donner heeft nu bekend gemaakt in ieder geval met zo’n wet te zullen komen omdat hij dergelijke constructies niet wenselijk vindt.

Lees meer over:

VVD gemeenteraad
Deel dit bericht met je vrienden!