zondag 23 januari 2022

Alles over Ambacht

Nieuwbouw Petrakerk roept vragen op (update)

12 juli 2011

HENDRIK IDO AMBACHT - Ingezonden brief van 4 juli 2011:

"Op maandag 27 juni jl. konden de bewoners van Hendrik-Ido-Ambacht tijdens een inloopavond de nieuwbouwplannen van de Petrakerk aan de Margrietstraat inzien en daarover vragen stellen. Tekeningen werden getoond en de massale omvang van deze kerk werd nu pas echt duidelijk met als gevolg dat de vrees voor aantasting van het leef- en woonklimaat en ernstige overlast de kop op stak. En niet onterecht!

De eerste vraag die opkomt is waarom het College van B&W van Hendrik-Ido-Ambacht voor deze locatie in het centrum van het dorp heeft gekozen waarbij slechts een aantal smalle wegen naar de nieuwe locatie leiden. Argumenten van een beschikbaar parkeerterrein bij het winkelcentrum de Schoof en het gegeven dat deze locatie centraal is gelegen voor het merendeel van de kerkgangers voeren de boventoon. Nog los van het feit dat dit laatste gegeven, tot op heden, noch door het College noch door het bestuur van de Petrakerk voor omwonenden getalsmatig en controleerbaar is onderbouwd en evenmin zeker is of dit in de toekomst zo blijft lijkt het er sterk op dat Hendrik-Ido-Ambacht de weg kwijt is. Immers, juist door het centrum aan te wijzen als locatie voor een dergelijke grote kerk beslist het College in haar oneindige wijsheid anders dan andere gemeentes in Nederland in geval van nieuwbouw van kerken met een vergelijkbare capaciteit.

Uit analyse van nieuw gebouwde en te bouwen kerken vanaf 2008 met een capaciteit van méér dan 1200 zitplaatsen (de Petrakerk gaat in de toekomst uit van 2000 zitplaatsen) blijkt dat alle onderzochte gemeentes in samenspraak met kerkbesturen als locatie voor een nieuwe kerk een plaats aanwijzen die is gelegen aan de rand of net buiten de bebouwde grenzen van de gemeente. De voorbeelden zijn talrijk. Of men nu kijkt naar grote kerken als De Hoeksteen in Barneveld, de Levende Steen in Spijkenisse of de nieuwe kerken in Scherpenzeel, Leiderdorp, Elspeet of Gouda, overal ontstaat hetzelfde beeld. De bouw vindt plaats buiten het centrum waarbij ook wordt gekeken naar goede bereikbaarheid middels brede wegen en zeer ruime parkeergelegenheid. Het College van B&W van Hendrik-Ido-Ambacht doet daarentegen juist het tegenovergestelde.

Bij de uitgevoerde analyse is nog iets anders van belang. Gemeentes en kerkbesturen streven ernaar om hun kerk ruim op te zetten met als gevolg dat bijvoorbeeld de Hoeksteen in Barneveld gebouwd is op een perceel van maar liefst 30000 m2 terwijl de nieuwe kerk in Spijkenisse is voorzien op een perceel van 8500 m2. Hierbij moet worden vastgesteld dat het aantal zitplaatsen van deze kerken dat van de beoogde Petrakerk niet ver te boven gaat. Door de ruime opzet van deze kerken ziet het geheel er fraai uit waarbij de nodige aandacht is besteed aan ‘landscaping’.

In Hendrik-Ido-Ambacht pakt men het daarentegen zuiniger aan en wordt deze megakerk ‘passend gemaakt’ op slechts 4100 m2 met als gevolg dat de beschikbare ruimte tot het uiterste moet worden benut. Niet alleen moet er toestemming worden gegeven om van het beoogde terrein van 4100 m2 maar liefst 92% te bebouwen in plaats van de oorspronkelijk maximaal toegestane 80, maar ook heeft de bouwer geen andere optie dan de hoogte in te gaan. De massaliteit van het gebouw in deze omgeving wordt sterk voelbaar door het feit dat het aflopende dak op een hoogte van maar liefst 22 meter moet komen. Dit laatste is echter alleen mogelijk indien het college van B&W een verhoging met 110 % (honderd en tien procent!) van de oorspronkelijke maximale hoogte van 10 meter toestaat.
 
Niet anders kan worden geconcludeerd dat het College van Hendrik-Ido-Ambacht tegen het gangbare Nederlandse beleid in roeit en een grote kerk probeert te ‘prakken’ in een te klein oppervlak. Dit heeft voorts tot gevolg dat van enige ‘landscaping’ geen sprake kan zijn en de smalle toegangswegen en beperkte parkeercapaciteit voor overlast zullen zorgen. Dat dit voor de omwonenden en vele anderen een negatieve invloed heeft op het woon- en leefklimaat in het lieflijke centrum van onze gemeente is evident. Goed voorbeeld doet goed volgen en beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zou men zeggen."

mr. W.A.J. Prins
Hendrik-Ido-Ambacht.
 
Ingezonden op 12 juli:

"Geachte redactie,

Als voorzitter van het bewonersplatform Krommeweg en stedenbouwkundige vind ik het ingezonden bericht van mr. W.A.J.Prins van donderdag 7 juli j.l. zeer goed. Inderdaad is hier Hendrik-Ido-Ambacht de weg kwijt. Ik ken ook de situaties in Barneveld en Spijkenisse. Stedenbouwkundig is het een wanbeeld in dit centrum. Ook moeten er weer bomen gekapt worden. Al met al wordt er dan een onleefbare situatie geschapen. Er is maar één mogelijkheid bouwen bij de Zuidwende en niet midden in het oude dorp. Er komen dan volop problemen, die men nu niet wilt zien. Mijn complimenten voor het weergeven van dit artikel. "

Met vriendelijke groet,
Jan Siefkes
Voorzitter bewonersplatform Krommeweg
Siefkes Bouw/Infra B.V.

Deel dit bericht met je vrienden!