zondag 23 januari 2022

Alles over Ambacht

Niet trouwen of wel precarioheffing?

8 juli 2011 (door Ad van Herk)

HENDRIK IDO AMBACHT - In de gemeenteraadsvergadering van 30 juni j.l. kwamen verschillende besluiten aan de orde die te maken hebben met de bezuinigingen die onze gemeente vanuit Den Haag opgelegd heeft gekregen. Het college heeft er veel aan gedaan om de inwoners van Ambacht niet te confronteren met lastenverhogingen. Zo wil zij realiseren om reclamezuilen te plaatsen bij de A15 en A16. Via het bedrijf wat deze zuilen gaat exploiteren komen dan gelden bij de gemeente binnen. De fractie van Gemeente Belangen heeft dit voorstel gesteund.

Gemeentelijke inkomsten bestaan uit gelden die een gemeente ontvangt uit Den Haag en gemeentelijke heffingen. De fractie vond dit een creatieve oplossing om gelden te genereren. De fractie heeft het college gevraagd met de gemeenteraad van gedachten te wisselen of er meer creatieve ideeën te verwezenlijken zijn. De fractie wilde het college alvast één idee met haar delen om te onderzoeken;’Er zijn inwoners die best een stuk openbaar groen willen adopteren en dat – onder nader te bepalen voorwaarden – wil onderhouden’. ‘Maak daar dan gebruik van!’

Het college heeft er niet voor gekozen de OZB te verhogen maar precario te gaan heffen voor grondgebruik door Nutsbedrijven. Voorlopig is dat alleen Oasen die op haar beurt deze precarioheffing doorberekent aan de inwoners van Ambacht. Dit bedrag is slechts (afgerond) € 12,00 per jaar per huisgezin. Dat er politiek verschillend gedacht wordt blijkt wel uit het feit dat er partijen waren die tegen dit voorstel waren maar wel voorstander waren van het berekenen van kosten aan een bruidspaar wat wil trouwen op een andere locatie dan het gemeentehuis en daarvoor dan € 450,00 extra moet betalen.

De fractie van Gemeente Belangen heeft ook tegen een voorstel van het college gestemd voor de aanschaf van kunst. Natuurlijk is kunst een belangrijke maatschappelijke uiting van creativiteit en de fractie is daar beslist geen tegenstander van. Maar als je in tijden van bezuinigingen keuzes moet maken is de aanschaf van kunst van een lagere prioriteit dan b.v. subsidies voor het verenigingsleven in onze gemeente.
Tijdens de behandeling van de Kadernota 2012 had Gemeente Belangen ook aandacht gevraagd voor de tijden dat er informatie- en inloopavonden werden gehouden, de fractie vond de tijden (van 17.00 – 20.00 uur) ongelukkig gekozen. Zij kreeg de toezegging dat deze tijden verruimd zullen worden naar 20.30 uur.
 

Lees meer over:

gemeente
Deel dit bericht met je vrienden!