zondag 23 januari 2022

Alles over Ambacht

VVD stemt tegen lastenverhoging voor inwoners

4 juli 2011 (door Ad van Herk)

HENDRIK IDO AMBACHT - Op 30 juni heeft de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht met ruime meerderheid een voorstel aangenomen voor precarioheffing op ondergrondse kabels en leidingen. De VVD fractie heeft tegen dit voorstel gestemd.

In de kadernota heeft het college nog aangegeven dat er geen lastenverhoging voor de inwoners zou plaatsvinden. Concreet betekende dit dat de lokale gemeentelijke belastingen slechts zouden stijgen met de inflatiecorrectie. De invoering van precarioheffing gaat echter wel degelijk een (indirecte) lastenverhoging opleveren, aangezien deze heffing één op één (plus een kleine toeslag) door nutsbedrijven zoals Oasen doorbelast zal worden aan de inwoners. De VVD betreurt het dat het college nu blijkbaar van gedachten veranderd is over lastenverhogingen.

"Zoals ook in ons verkiezingsprogramma al aangegeven is, is de VVD geen voorstander van lastenverhogingen voor onze inwoners. Derhalve hebben wij ook niet ingestemd met dit voorstel."

Lees meer over:

VVD
Deel dit bericht met je vrienden!