dinsdag 25 januari 2022

Alles over Ambacht

Onderhoud begraafplaats Achterambacht

26 januari 2011 (door Ad van Herk)

HENDRIK IDO AMBACHT - Begraafplaats Achterambacht verkeert momenteel niet in de staat van onderhoud zoals u die van ons gewend bent. De grootschalige werkzaamheden die momenteel plaatsvinden ten behoeve van de bouw van de nieuwe aula op het terrein leiden ertoe dat er op dit moment sprake is van een minder nette entree. Omdat ook een herinrichting van het parkeerterrein zal plaatsvinden, zal er tot medio eind maart sprake zijn van bouwverkeer. De gemeente tracht uiteraard de overlast tot een minimum te beperken.

Begraafplaatsen worden aangemerkt als ‘representatieve zone’, wat een hoge mate van onderhoud betekent. Dit onderhoud gaat zoveel mogelijk door. Wel zijn de groenbeheerders van de gemeente in de winter veel meer dan in andere seizoenen afhankelijk van de weersomstandigheden. Sneeuw, vorst en overvloedige regen zijn van negatieve invloed op de kwaliteit van het terrein en de bewerkbaarheid ervan. Slechts enkele weken geleden was het overgrote deel van de graven nog bedekt met zo’n 20 centimeter sneeuw en waren paden vrijwel onzichtbaar. Omdat de begaanbaarheid in verband met begrafenisstoeten moest worden gewaarborgd, is de aanwezige sneeuw weggeschoven en de gladheid bestreden door middel van het strooien met zand. Gelet op de mogelijke schade aan het groen op de begraafplaats is geen zout gebruikt.

Inmiddels heeft de gemeente gecontroleerd op eventuele vorstschade op de begraafplaats en onderhoud gepleegd. Aankomend voorjaar zullen de gazons waar nodig worden geëgaliseerd en ingezaaid. Verwacht wordt dat zodra de nieuwe aula en het parkeerterrein zijn opgeleverd, de representativiteit van begraafplaats Achterambacht aanzienlijk is verbeterd en weer op het gewenste onderhoudsniveau is. Tot die tijd wordt er op toegezien dat de gewenste uitstraling zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemenetelefoonnummer 14 078.

Deel dit bericht met je vrienden!