woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

Voor een schoon, heel, veilig en goed bereikbaar Ambacht

26 januari 2011 (door Ad van Herk)

HENDRIK IDO AMBACHT -In Hendrik-Ido- Ambacht, zien toezichthouders toe op het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte. Dat betekent dus dat zij onder andere actief zijn op straat, in parken, sportaccommodaties en parkeerterreinen.

Doel
Het doel van Toezicht is door toezicht en handhaving een bijdrage te leveren aan een veilig, schoon, heel en goed bereikbaar Hendrik-Ido-Ambacht. Toezicht richt zich vooral op gedrag van mensen in de openbare ruimte en heeft een signaleringsfunctie naar andere instanties, zoals de politie. Daarnaast wordt toezicht gehouden op het onderhoud van de openbare ruimte (schoon, heel en veilig). Werk

Het werk van Toezicht bestaat uit:
1. Corrigeren: de toezichthouder spreekt mensen op straat aan op hinderlijk gedrag;
2. Hulp verlenen: de toezichthouder lost kleine incidenten op en biedt eerste hulp bij ongelukken;
3. Preventie: de toezichthouder is nadrukkelijk aanwezig en treedt waarschuwend op;
4. Service verlenen: de toezichthouder informeert en verwijst het publiek;
5. Beheren: de toezichthouder geeft beschadigingen in de openbare ruimte of aan openbare voorzieningen door aan het meldpunt;
6. Handhaven: de toezichthouder treedt handhavend op als niet aan gestelde regels wordt voldaan (toezicht is bevoegd bekeuringen uit te schrijven);
7. Signaleren: de toezichthouder signaleert misstanden en geeft deze door aan de desbetreffende instanties.

Zichtbaar
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht vindt het belangrijk dat de medewerkers van Toezicht zichtbaar zijn. Zij zullen zich dan ook zoveel mogelijk te voet of per fiets verplaatsen. Zo zijn zij gemakkelijk aan te spreken. Aan de gemeente Hendrik-Ido- Ambacht zijn twee vaste medewerkers gekoppeld. Dit zijn Ton Brocard en Georgios Mavrides.

Wilt u meer weten over het werk van Toezicht?
Kijk dan op www.toezichtdordrecht.nl.

Lees meer over:

toezicht
Deel dit bericht met je vrienden!