woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

Geslaagde bijeenkomst bewoners en VVD fractie in Cascade

24 januari 2011 (door Ad van Herk)

HENDRIK IDO AMBACHT - De VVD-Fractie heeft zich buiten verkiezingstijd uitvoering laten informeren en bevragen over zaken die de inwoners van H-I-Ambacht belangrijk vinden. Er kwamen onderwerpen aan de orde als het beheer van de openbare ruimte, het tegengaan van de verloedering van straten, pleinen en singels, de toegankelijkheid van publieke gebouwen, de ontsluiting van het dorp, een actief beleid t.a.v. de behoefte aan meer horeca, een ontmoetingsplek voor ouderen en kleinere ontmoetingsplekken voor jongeren.

Ook het verschil tussen de gemeenteraadsverkiezing en de landelijke verkiezingen kwam aan de orde. Bij de gemeenteraadsverkiezing werd de VVD de derde partij in H-I-Ambacht en bij de landelijke verkiezingen de grootste. De relatie met de buurgemeenten en de mogelijke meerwaarde van het Drechtstedenverband werd uiteraard ook besproken. Hoe te komen tot een win-win situatie. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor een goede communicatie tussen gemeentebestuur, de burger en de vrijwilligersorganisaties.
Er werden diverse ideeën aangedragen en gediscussieerd.

De VVD was verheugd om op deze avond nieuwe geïnteresseerden te kunnen ontmoeten en wil dit goede begin graag een vervolg geven op 26 oktober a.s. in Cascade. Zet deze datum dus alvast in uw agenda en daag de VVD wederom uit.
Indien u op de hoogte wilt blijven van de werkzaamheden van de VVD kunt u per e-mail de nieuwsbrief toegestuurd krijgen. U kunt dat doorgegeven aan ouwerkerka@planet.nl
Zie ook onze website: www.vvd-hiambacht.nl

Lees meer over:

vvd fractie cascada bijeenkomst
Deel dit bericht met je vrienden!