dinsdag 25 januari 2022

Alles over Ambacht

Integrale aanpak overlast Reeweg/Weteringsingel dringend gewenst

13 januari 2011

HENDRIK IDO AMBACHT -  De burgerpeiling geeft aan dat ongeveer 95 % van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht zich veilig voelt. Helaas is dit voor veel bewoners boven het winkelcentrum Reeweg/ Weteringsingel niet het geval. Niet alle jongeren op deze “ hangplek” geven overlast, maar er is een harde kern die grensoverschrijdend gedrag vertoont. De gemeente heeft inmiddels acties uitgezet richting jongeren en bewoners om voor alle betrokken groepen een oplossing te vinden.

De CDA fractie heeft n.a.v. de overlast aan het college de onderstaande vragen gesteld: 

  1. Worden de ouders/verzorgers van de overlastgevende jeugd aangesproken? Zo ja, op welke wijze vindt dit aanspreken plaats? Zo ja –worden de ouders ook bij herhaling van grensoverschrijdend gedrag van hun kinderen aangesproken ? Worden de ouders ook gewezen op beschikbare ondersteuning bij de opvoeding die voorhanden is?

  1. De fractie ontvangt signalen dat er in de omgeving van het winkelcentrum gedeald wordt in soft- en/of harddrugs? Zijn deze signalen de portefeuillehouder bekend? Zo ja- welke acties worden ondernomen om aan deze handel een einde te maken?

  1. De CDA fractie zou graag minimaal één keer per kwartaal tijdens de veiligheidsrapportage van de portefeuillehouder worden geïnformeerd over de integrale aanpak van de gemeente om een einde te maken aan de overlast voor bewoners en alternatieven voor jongeren. 

Een gevoel van veiligheid voor alle inwoners van ons dorp heeft voor de CDA fractie een hoge prioriteit. De antwoorden van het college op onze vragen wil het CDA  na ontvangst z.s.m. delen met de inwoners.

Lees meer over:

CDA overlast reeweg
Deel dit bericht met je vrienden!