Alles over Hendrik Ido Ambacht...
30dec 2010

Waterschap Rivierenland waarschuwt voor gevaarlijk ijs

HENDRIK IDO AMBACHT - Het water in de polders is de afgelopen weken al gestegen door kwelwater uit de bodem. Bij invallende dooi, zal Waterschap Rivierenland, het smeltwater dus echt moeten gaan wegpompen, anders ontstaat er wateroverlast in het gebied. Het ijs dat nu op sloten, singels, plassen en boezemwateren ligt is al onbetrouwbaar, maar door de luchtlaag die er door bemaling ontstaat tussen ijs en water wordt het toch al onbetrouwbare ijs nog minder draagkrachtig. Ook zal door de bemaling het water gaan stromen waardoor het warmere en diepere water omhoog komt en de ijslaag ook vanaf de onderkant kan gaan smelten. Deze situatie geldt voor het hele rivierengebied, en in het bijzonder voor de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Het waterschap raadt mensen daarom met klem af om het ijs op te gaan. Hoe verleidelijk het ook is, en de schaatskoorts bij menigeen toeslaat met al die vorst, de veiligheid gaat voor alles.Deel dit bericht met je vrienden!