maandag 24 januari 2022

Alles over Ambacht

Margrietstraat voorkeurslocatie voor nieuwe Petrakerk

19 november 2010

HENDRIK IDO AMBACHT - Het college van B&W van de gemeente Hendrik- Ido-Ambacht heeft de commissie Huisvesting van de Gereformeerde Kerk schriftelijk laten weten dat zij de Margrietstraat, de plek waar nu basisschool ‘De Tweestroom’ is gevestigd, aanwijst als voorkeurslocatie voor de bouw van de nieuwe Petrakerk. Deze locatie kwam na onderzoek als eerste uit de bus. De gemeente Hendrik-Ido- Ambacht zal nu de randvoorwaarden in beeld brengen waaraan het plan van de Petrakerk getoetst zal worden.

De kerkenraad liep al enige tijd met plannen een nieuwe kerk te laten bouwen. Het huidige kerkgebouw aan de Kerkstraat 10 is te klein geworden en het parkeren ter plaatse stuit op problemen. Aanvankelijk waren er twee locaties in beeld voor de nieuwbouw van de Petrakerk: een locatie, gelegen tussen de Zuidwende, Krommeweg en Ambachtsezoom en een locatie, gelegen aan de Margrietstraat, de locatie waar nu ‘De Tweestroom’ is gevestigd.

Naar beide locaties is onderzoek gedaan. Dit heeft er toe geleid dat het college van B&W de locatie aan de Margrietstraat als voorkeurslocatie heeft aangewezen voor verder onderzoek.

Vervolgstappen
De komende tijd gaat de gemeente Hendrik-Ido- Ambacht de randvoorwaarden voor de bouw van een kerk aan de Margrietstraat in beeld brengen. Daarbij wordt gekeken naar de stedenbouwkundige randvoorwaarden, de planologische randvoorwaarden, de voorwaarden voor parkeren en infrastructuur en de verkoop van het betreffende perceel aan de Gereformeerde Gemeente. Daarnaast voert de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht overleg met de kerk om tot verdere planvorming te komen. De kerk en de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht vinden het belangrijk dat omwonenden tijdig worden geïnformeerd en kunnen meedenken over de plannen. Hiervoor wordt op korte termijn een bijeenkomst georganiseerd. De aanbevelingen die hieruit voortkomen worden meegenomen in de verdere planvorming.

Lees meer over:

b&w petrakerk margrietstraat
Deel dit bericht met je vrienden!