maandag 24 januari 2022

Alles over Ambacht

PvdA wil meer inzicht in maatschappelijke effecten van bezuinigingen

2 november 2010 (door Hans Huisman)

HENDRIK IDO AMBACHT - Deze week bespreekt de gemeenteraad de begroting voor 2011. De PvdA deelt mee dat zij de volgende hoofdpunten wil gaan noemen:

Actief contact zoeken
De PvdA vindt het belangrijk dat het college een open bestuursstijl hanteert. Dat we actief inwoners opzoeken en naar hun argumenten luisteren. Meestal kan een deel van hun bezwaren weggenomen worden als de gemeente haar plannen aanpast. Bij een open bestuursstijl hoort dat de gemeente duidelijk is over uitgangspunten van een plan waar niet aan getornd kan worden, zoveel mogelijk tegemoet komt aan bezwaren als daardoor de uitgangspunten niet worden aangetast, en inzicht geeft in de afweging die de gemeente maakt.

Het college heeft laten zien wat een open bestuursstijl is in het contact met omwonenden van het kunststof grasveld van ASWH en in het overleg met organisaties over bezuinigingen in de sociale sector. De PvdA pleit voor een zelfde soort open overleg over de nieuwbouwplannen van de Petrakerk en over andere plannen om het centrumgebied te ontwikkelen.

Effecten bezuinigingen
Pijnlijke bezuinigingen zijn onontkoombaar. In de voorstellen van het college worden kwetsbare groepen en sociale voorzieningen zoveel mogelijk ontzien. De PvdA ondersteunt die keuze; op de harde sector wordt ongeveer dertig procent bezuinigd en op sociale voorzieningen niet meer dan tien procent. Het college laat zien dat mensen boven stenen gaan.

De PvdA vraagt het college om goed te monitoren wat de maatschappelijke effecten zijn van de bezuinigingen, zodat we op tijd kunnen praten over bijstelling.

De PvdA wil binnenkort ook praten over het effect van privatisering. De vraag is of we door privatisering het maatschappelijk effect bereiken waar we op uit zijn.

Trapveldjes
Voor de PvdA is jeugd en jongeren een belangrijke prioriteit. Daarom vindt de PvdA het jammer dat de drie trapveldjes in de begroting die het college voorlegt zijn gesneuveld. De PvdA vraagt het college om zich in te spannen om tenminste één van de drie geplande trapveldjes toch aan te leggen. Een mogelijkheid is om het kunstgras te gebruiken dat de gemeente nu over heeft en een maatschappelijke investeerder te zoeken die een bijdrage kan leveren aan de aanleg van een trapveldje in het Baxpark, bijvoorbeeld woningcorporatie Rhiant.

Criteria
Sinds de verkiezingen van maart 2010 is de PvdA vertegenwoordigd in het college van burgemeester en wethouders. De criteria waarop de PvdA de voorstellen van het college beoordeeld zijn daardoor niet veranderd. Het gaat om maatregelen die passen bij de identiteit van de Ambachtse samenleving, solidariteit, rechtvaardigheid en zorg voor werkgelegenheid. Als de PvdA de voorstellen van het college volgens die criteria beoordeelt is de conclusie dat de voorgestelde maatregelen goed zijn voor de Ambachtse samenleving.

Lees meer over:

PvdA begroting gemeenteraad
Deel dit bericht met je vrienden!