donderdag 27 januari 2022

Alles over Ambacht

Ambachtse motie voor WZI verworpen

9 september 2010

DRECHTSTEDEN - De Drechtsteden dinsdag voor zowel college's, raden als de portefeuillehouders is op 7 september van start gegaan. Na zes jaar Drechtraad en zeker zoveel jaren voorbereiding is er weer een vernieuwingsslag begonnen. De vernieuwing die nu plaatsvindt bestaat uit de wijze van agenderen. Een agendacommissie bestaande uit twee vertegenwoordigers van de deelnemende Drechtsteden bespreekt nu de agenda voor en geeft aan welke stukken er besproken kunnen worden.

De te bespreken stukken worden in een carroussel model geagendeerd opdat raadsleden uit alle gemeenten ze kunnen bezoeken en hun inbreng kunnen hebben. In de Drechtraad zelf worden de besluiten genomen maar in de carrousel kunnen de raadsleden hun opinie of de richting van het te nemen besluit bepalen. Op deze manier wordt er vorm gegeven aan een duale manier van werken binnen het monistische systeem waarin de  gemeenten samenwerken.

Tevens wordt er op deze manier geprobeerd de raadsleden directer bij de Drechtsteden te betrekken zodat ze allemaal het gevoel krijgen een Drechtstedeling te zijn die mede verantwoordelijk is voor het werk wat er gebeurt. Voor sommige raadsleden is dat nog een brug te ver. Zij hebben het al moeilijk genoeg zich voor  en binnen hun eigen gemeente zich te verantwoorden. In een uitgebreide sessie die voor raadsleden pas om 15.30 begon kon men meedoen aan het programma dat tot 22.00 zou duren. Ondanks alles liep het strakke programma slechts een beetje uit.

Tijdens de hamerraad was er een inspreker die  de aandacht vroeg voor de kosten van walstroom. Hij sprak uit de ervaring van de schippers die in Rotterdam ook betalen voor de walstroom maar daar geconfronteerd worden met extra hoge kosten. Er was ook een motie over het opnieuw instellen van een commissie Werk Zorg en Inkomen. De motie werd ingediend door Mw. Burger uit en namens de Raad van H I Ambacht. De meerderheid van de Drechtraad sprak haar vertrouwen uit in de agendacommissie en sprak zich daarmee tegen een vorming van een commissie WZI.

Na de hamerraad ving de carrousel aan. Het is de bedoeling dat de vergaderingen van de Drechtsteden rouleren door de verschillende gemeenten voor zover deze over een geschikte locatie beschikken. In het verleden vonden alle vergaderingen plaats in het gemeentehuis van Dordrecht. De bijeenkomst van 7 september werd gehouden in het Drechtsteden kantoor aan de Noordendijk. Burgemeester Brok sloot als voorzitter van de Drechtraad de avond af met de woorden dat hij het een geslaagde bijeenkomst vond.

Lees meer over:

bestuur
Deel dit bericht met je vrienden!