donderdag 20 januari 2022

Alles over Ambacht

Goede voortgang coalitiebesprekingen SGP-ChristenUnie, CDA en PvdA

27 maart 2010 (door Hans Huisman)

HENDRIK IDO AMBACHT - De besprekingen van de nieuwe coalitie van SGP-ChristenUnie, CDA en PvdA verlopen constructief. 
Er is sprake van een goede voortgang. Op hoofdlijnen hebben de partijen overeenstemming bereikt over alle onderwerpen voor het nieuwe coalitieprogramma. Tevens bestaat er overeenstemming over de voorgenomen bezuinigingsrichtingen.

In de komende week wordt de tekst van het coalitieprogramma besproken en vervolgens voorgelegd aan de fracties en de lokale afdelingen van genoemde partijen. Op 8 april is het definitieve coalitie- programma gereed. Verder wordt er komende week ook gesproken over de portefeuilleverdeling.

Formateur Stoop: “Ik ben positief gestemd over het verloop van de college-onderhandelingen en verwacht op korte termijn een voorspoedige afronding van dit proces. SGP-ChristenUnie, CDA en PvdA hebben elkaars nieren geproefd in de achterliggende weken en zijn op een constructieve manier, met respect voor elkaars standpunten, samen bezig aan de afronding van het coalitieprogramma.”

Het gehele proces is er op gericht om in de geplande raadsvergadering van donderdag 8 april de formatie af te ronden middels bespreking en besluitvorming door de raad. De formateur zal dan verantwoording afleggen over het gevolgde proces en namens de coalitiepartijen het coalitieprogramma aanbieden. Vervolgens kan overgegaan worden tot benoeming van de wethouders.

Lees meer over:

SGP-Christenunie coalitie
Deel dit bericht met je vrienden!