donderdag 27 januari 2022

Alles over Ambacht

Hoorzitting Noordoevers

14 januari 2010

HENDRIK IDO AMBACHT - Dinsdagavond 12-1-2010 was er een hoorzitting over het bestemmingsplan Noordoevers. Het plan Noordoevers behelst een groot aantal woningen in de vorm van woontorens op de oever aan de rivier de Noord. Het gaat hier over de oevers van de gemeenten Zwijndrecht en HIAmbacht. De hele operatie wordt echter uitgevoerd door de regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden, de Rom-D. Tegen het plan Noordoevers bestaan al heel lang bezwaren door omwonenden. Deze ageren tegen veel verkeer, te weinig ruimte voor water, geen parkeerruimte en vooral te hoge gebouwen. In het gemeentehuis van HIAmbacht vond  nu de hoorzitting plaats. Veel van de bezwaarmakers waren al bekend van eerdere inspraakmomenten.

De bezwaren waren divers. VVGZ sprak zich uit voor het behoud van hun oefenfaciliteit en de watersportvereniging wilde haar bestaan op die plek veilig stellen en pleitte voor het gebruik van de helling van de oude scheepswerf van van der Pol. Er waren ook bewoners van het Rozand die heel simpel duidelijkheid wilde hebben omtrent hun wonen op die plek of wanneer zij uitgekocht zouden worden. De bedrijven hadden de grootste klacht over de afhandeling door de gemeente. Sinds 2000 zijn zij al in de slag met de gemeente  om op een fatsoenlijke manier antwoord te krijgen over de gang van zaken die hun toch wel dupeert. De bewoners van het Balkengat uit Zwijndrecht maken zich vooral druk over de ruimte voor het water, de verkeersdrukte en het fijnstof. Ook op dat punt sprak de stichting Mooi Geweest in. Deze gaf aan wat anderen ook voor haar hadden aangegeven. Het opvallende was dat zij de enige waren die niet in de directe omgeving wonen of werkzaam zijn.

De beide gemeenteraden van Zwijndrecht en H-I-Ambacht hoorden de partijen en hadden geen aanvullende vragen. Waarschijnlijk omdat het vooral een herhaling van zetten was die de laatste jaren al gedaan en voorbij gekomen waren. Met de huidige economie vroegen alle insprekers zich af hoe en of het wel verstandig was om door te gaan met de planvorming.
Met de bestemmingsplanprocedure gaat het nu weer verder. De raden moeten zich nu opnieuw uitspreken tot die tijd is het voor de insprekers vooral afwachten.

Lees meer over:

gemeenteraad noordoevers
Deel dit bericht met je vrienden!