maandag 24 januari 2022

Alles over Ambacht

Zwijndrecht maakt zich druk over de Volgerlanden.

5 november 2009

HENDRIK IDO AMBACHT -Zwijndrecht maakt zich druk.
Waarom? Vanwege de stagnerende economie en de stilstand die in de Volgerlanden optreed. Dat klonk goed door in alle bijdragen bij de algemene beschouwingen rondom de begroting en meerjarenbegroting. Dinsdagmiddag waren er weliswaar meerdere problemen die aan de orde kwamen maar de financiën en de grondexploitatie van de Volgerlanden werd vrijwel unaniem genoemd. De PvdA wil een besloten vergadering belegd hebben waarbij Wethouder van Steekelenburg tekst en uitleg geeft en een financieel boekje open doet. ABZ wil de garantie hebben dat er binnenkort en wel voor eind  december een grondexploitatie wordt gepresenteerd.

De LCM typeerde de wethouders van Zwijndrecht en H I Ambacht van de Volgerlanden als Poseidon en Athena die Odyseus op zijn zoektocht enerzijds dwarsbomen dan wel helpen. Ondanks de heldere plaatjes van de LCM vroeg Wethouder van Steekelenburg toch nog even welke figuur hij nu was. Dhr. Moorman gaf aan dat Dhr van Steekelenburg stond voor Athena en Dhr. Doodkorte voor Poseidon. Dit mede omdat door de opmerkingen over Dhr. Doordkorte in AD de Dordtenaar  Dhr. Moorman tot agendapunt van de Ambachtse raad had gemaakt. Wethouder van Steekelenburg was blij met de kwalificatie vriend. Dhr. Moorman en Dhr. Doodkorte kunnen echter ook goed met elkaar door een deur en daarin past de rol van Odyseus wel zoals Dhr. Moorman zichzelf neerzette.

Wethouder van Steekelenburg wilde pas met cijfers over de Volgerlanden komen als ook de accountant zijn paraaf er op had gezet.
Op een vraag van Dhr. Moorman die van een Ambachts raadslid had gehoord dat Ambacht een voorziening had van tien miljoen om tegenvallers op te vangen antwoordde Dhr van Steekelenburg met de opmerking; onzin, het raadslid zou beter moeten weten.
Dat de gemoederen in de Zwijndrechtse raad daarmee tot rust kwamen is duidelijk niet het geval. De stagnerende woningmarkt is behalve in de Volgerlanden bij vele projecten merkbaar daar waar het om koopwoningen gaat. Alle projecten lopen vertraging op.

Het is nu afwachten wanneer de echte cijfers over de grondexploitatie van Volgerlanden in de openbaarheid komen en hoe groot het verlies voor de gemeenten zijn. Zwijndrecht houd vast aan de gedachte niets of tot maximaal  twee en een half miljoen euro bij te dragen.

Lees meer over:

de volgerlanden
Deel dit bericht met je vrienden!