woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

Collegebesluiten week 44

27 oktober 2009 (door Ad van Herk)

HENDRIK IDO AMBACHT - Het college van B&W van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft in de afgelopen week onder meer de volgende besluiten genomen:

-   Het basispakket prenatale zorg in 2009 uit te voeren, een bedrag van € 9561 daartoe beschikbaar te stellen aan Stromen Opmaat en in het kader van de uitwerking van het Centrum voor Jeugd en Gezin te kijken welk aanbod prenatale zorg daarin past voor 2010.

- In te stemmen met het plan van aanpak “terugdringen alcohol- en druggebruik onder jongeren in de Zwijndrechtse Waard”

-  Kennis te nemen van de diverse onderdelen van de introductiecampagne Antwoord © 14078 en de raad te informeren over de campagne door middel van een brief.

Deel dit bericht met je vrienden!