woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

Meer onderhoud voor bruggen en tunnels

22 oktober 2009

HENDRIK IDO AMBACHT - De raad heeft ingestemd met een nieuw onderhoudsplan voor bruggen en tunnels. Hoewel uit onderzoek blijkt dat ze in een redelijke staat verkeren, voldoen ze niet langer aan de eisen die de gemeente eraan stelt. De gemeente beschikt nu over voldoende middelen om ze de komende jaren in een goede en veilige staat te brengen of te houden. Enkele urgente gevallen worden aankomend jaar al aangepakt.

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van alle bruggen en tunnels in de openbare ruimte. Nieuwe wetten of een verandering in het gebruik van de openbare ruimte kunnen nieuwe eisen stellen aan dit onderhoud. In het nieuwe onderhoudsplan is hier rekening mee gehouden en is voor ieder object vastgesteld welk onderhoud ze nodig hebben, hoe vaak ze moeten worden geïnspecteerd en wanneer ze moeten worden vervangen.

Extra aandacht

Enkele bruggen hebben extra aandacht nodig. Zo is er houtrot geconstateerd bij de bruggen Tesselschadestraat, Vlassersstraat, Toepad en Groeneveld. Deze bruggen staan op de lijst met urgente gevallen en worden met het oog op de veiligheid aankomend jaar met voorrang gerepareerd.

Lees meer over:

brug veiligheid tunnel
Deel dit bericht met je vrienden!