dinsdag 18 januari 2022

Alles over Ambacht

Collegebesluiten

10 september 2009 (door Ad van Herk)

HENDRIK IDO AMBACHT - Het college van B&W van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft in de afgelopen week onder meer de volgende besluiten genomen:

- Vergunning verlenen aan de Hervormde Jeugd Federatie voor het huis-aan-huis inzamelen van oud papier en karton in De Volgerlanden.
- Kennis te nemen van de Actualisatie MER De Volgerlanden. De resultaten van de inspraakprocedure en het schriftelijk overleg worden betrokken bij de uitwerking van een maatregelenprogramma, dat voortkomt uit de uitwerking van conclusies en aanbevelingen uit deze actualisatie.
- Verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 WRO voor de aanleg van de Jacobuslaan, inclusief aansluiting op de Veersedijk.
- In te stemmen met de inspraakprocedure voor het bouwplan voor een hospice in De Volgerlanden. Binnen de inspraaktermijn wordt ook een inloopmiddag georganiseerd. 

Lees meer over:

b&w de volgerlanden
Deel dit bericht met je vrienden!