dinsdag 18 januari 2022

Alles over Ambacht

Start inspraak bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost

2 september 2009 (door Hans Huisman)

HENDRIK IDO AMBACHT - Vanaf 3 september tot en met 14 oktober 2009 organiseert de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een inspraakprocedure voor het voorontwerpbestemmingsplan De Volgerlanden-Oost, tegelijkertijd met de evaluatie en actualisatie van de milieueffectrapportage (MER). Donderdag 17 september vanaf 19.30 uur is er een inspraakavond in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht. Het bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost voorziet in de bouw van ongeveer 1100 woningen in het gebied tussen de Vrouwgelenweg en de Veersedijk te Hendrik-Ido-Ambacht.

Volgerlanden Hendrik-Ido-Ambacht
 
Het is de tweede keer dat het bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost in procedure wordt gebracht. Eerder, in 2005, hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland goedkeuring ont-houden aan het bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost. Reden hiervoor was dat de nieuwbouwlocatie nog niet volledig voldeed aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Inmiddels voldoet De Volgerlanden-Oost wel aan de normen voor luchtkwaliteit en kan het bestemmingsplan opnieuw in procedure worden gebracht.

In vergelijking met 2005 is de lucht in De Volgerlanden schoner geworden. Dit komt o.a. door maatregelen op rijksniveau buiten het plangebied, zoals eisen voor automotoren en de bio-industrie. Uit onderzoek van de Milieudienst blijkt dat de luchtkwaliteit binnen het plangebied De Volgerlanden-Oost nu ruimschoots voldoet aan de grenswaarden uit de Wet Milieubeheer. Met invloeden van buiten het plangebied hoeft bij de bestemmingsplanprocedure geen rekening te worden gehouden, omdat het plangebied is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

MER
Voor de milieuonderbouwing van het bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost is de MER die in 1999 is opgesteld voor het bestemmingsplan De Volgerlanden-Betuweroute geactualiseerd. De gemeente voldoet hiermee aan de MER-plicht. In de MER wordt onder andere gekeken naar de kwaliteit van de bodem en het water, landschap, natuur en groen, verkeer en mobiliteit, geluidsbelasting, luchtkwaliteit en externe veiligheid.

Het voorontwerpbestemmingsplan De Volgerlanden-Oost is o.a. in te zien op www.h-i-ambacht.nl.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!