woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

Herinrichting Admiraal de Ruijterlaan, Nibbelinkstraat en Antoniuslaan

21 juli 2009 (door Ad van Herk)

HENDRIK IDO AMBACHT - De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkt aan de verbetering van haar wegen. In het kader van groot onderhoud worden de Admiraal de Ruijterlaan, de Nibbelinkstraat en het gedeelte van de Antoniuslaan tussen de Hoge/Lage Kade en de Graaf Willemlaan opnieuw ingericht. Het college heeft dit vorige week besloten. Eerder al heeft de gemeenteraad het benodigde krediet ter beschikking gesteld.

Admiraal de Ruijterlaan en Nibbelinkstraat
De Admiraal de Ruijterlaan en Nibbelinkstraat behouden hun functie als gebiedsontsluitingsweg. Ook de aansluitende wegen blijven 30 km/uur-zones. Beide straten zijn met klinkerverhardingen aangelegd. In de nieuwe inrichting is gekozen voor asfalt. Dit is duurzamer en geeft minder geluidsoverlast en kans op trillingen. Aan beide zijden van de rijbaan worden fietssuggestiestroken aangebracht om de weg optisch te versmallen. Bij de zijstraten worden inritconstructies met een doorlopend trottoir aangelegd. Er komen ook meer parkeerplaatsen. Deze worden zoveel mogelijk buiten de rijbaan aangelegd.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het vervangen van de riolering. Daarna komt er voor een periode van minimaal zes maanden een tijdelijke bestrating. Dit heeft te maken met nazettingen ter plaatse van de rioolsleuf. Dan start de definitieve inrichting. Naar verwachting is dit begin 2010. De werkzaamheden zijn dan nog voor de zomer van 2010 klaar. Het werk wordt gefaseerd, in delen van ca. 80 meter, uitgevoerd. Zo blijven beide straten goed bereikbaar voor de bewoners. Het verkeer wordt gedurende de werkzaamheden met borden omgeleid.

Antoniuslaan
Ook de Antoniuslaan behoudt zijn functie als gebiedsontsluitingsweg. Net als nu blijven de aansluitende wegen 30 km/uur-zones. De vrijliggende fietspaden worden gehandhaafd. De zijstraten worden door middel van een inritconstructie met een doorlopend trottoir en fietspad aangesloten op de hoofdrijbaan. Het aantal parkeerplaatsen wordt met twee plaatsen uitgebreid.

Het hoofdriool is nog in goede staat. Alleen het parallelriool voor de woningen 29 t/m 55 wordt vervangen. Hierdoor kunnen de werkzaamheden naar verwachting direct na de zomer van start gaan. In dat geval kan de nieuwe inrichting nog voor 2010 worden opgeleverd. Ook hier geldt dat de werkzaamheden gefaseerd, in delen van ca. 80 meter, worden uitgevoerd. Het verkeer wordt gedurende het werk met borden omgeleid, waarbij de bereikbaarheid van de diverse hofjes gewaarborgd is.

Communicatie
De bewoners van de Admiraal de Ruijterlaan, Nibbelinkstraat en Antoniuslaan worden voorafgaand aan de werkzaamheden per brief nader geïnformeerd. Tijdens de voorbereiding zijn de bewoners in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over de plannen. Hier hebben meerdere bewoners gebruik van gemaakt.

Bezwaarperiode
De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf vandaag gedurende een periode van zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens deze periode kan bezwaar worden gemaakt. Op de website van de gemeente zijn tekeningen van de reconstructies te vinden.

Deel dit bericht met je vrienden!