zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

RTV Rijnmond ontvangt € 900.000 extra subsidie

8 juli 2009

HENDRIK IDO AMBACHT - Door het snel veranderende medialandschap en het toenemende media-aanbod wordt het steeds lastiger voor RTV Rijnmond om hun bereik c.q. marktaandeel te handhaven. De afgelopen jaren was er sprake van een dalende tendens in de kijk- en luistercijfers. De provincie Zuid-Holland acht het van belang dat RTV Rijnmond een breed bereik onder de bevolking heeft, om op goede wijze invulling te kunnen geven aan de maatschappelijke publieke taak.

Om deze reden hebben Gedeputeerde Staten besloten om voor 2010 en 2011 een bedrag van € 450.000 extra per jaar beschikbaar te stellen aan RTV Rijnmond. Hiermee moet de regionale omroep een omslag maken naar crossmediaal werken.

RTV Rijnmond zal binnen een geïntegreerde crossmediale aanpak de volgende zaken moeten realiseren: korte snelle updates in het nieuws, 24 uur per dag op radio, televisie en internet, betere spreiding van de berichtgeving over de regio door samenwerking met lokale omroepen, introductie van 112-nieuwsblokken op televisie en internet en uitbreiding van de rampenzenderfunctie naar televisie.

Lees meer over:

radio tv televisie media
Deel dit bericht met je vrienden!