woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

Jeugdspeelpark met 1500 vierkante meter uitgebreid

7 juli 2009

HENDRIK IDO AMBACHT - De VVD-fractie speelde gisterenavond tijdens de laatste raadsvergadering voor de vakantie een hoofdrol.  De liberalen, gesteund door Lijst Burger, stemden tegen het raadsinitiatief om het Jeugdspeelpark met circa 1500 vierkante meter uit te breiden. Dit initiatief was ingegeven vanwege de grote groei van het aantal jonge kinderen in de wijk de Volgerlanden. Naar aanleiding van opmerkingen de wethouder Welzijn de commissievergadering van juni hadden de initiatiefnemers hun initiatief aangepast.

 Toch noemde de liberale woordvoerder M. van Dijk het voorstel “onvoldragen”: het toonde  een open einde regeling, was het financieel en juridisch onvoldoende onderbouwd. Hij was verder sceptisch over de mogelijkheid van sponsoring van het bestuur van het Jeugdspeelpark.

De voorstanders zagen wel mogelijkheden, bijvoorbeeld met meerjarige afspraken die het bestuur maakt met basisscholen ten aanzien van natuureducatie. Een ander mogelijkheid was die van dagarrangementen in het kader van de brede school. SGP-CU en CDA zagen de sponsoring wel als een “prestatieverplichting”.

 De liberalen vroegen zich ook af of er misschien er sprake was van een “misvertrouwen” bij de initiatiefnemers ten aanzien van het college. B&W zien namelijk weinig in het (aangepaste) initiatief. De fractieleiders van SGP-CU en CDA ontkenden dat ten stelligste en spraken hun vertrouwen in het college uit. CDA-leider Ad Dogger miste wel het enthousiasme bij het college en zijn eigen wethouder om aan de slag te gaan met het initiatief. CDA-wethouder Van der Vlies had weinig op met een mogelijke uitbreiding in de  richting de IJdenhove-flat. “Dan is slechts 800 vierkante meter beschikbaar”, aldus Van der Vlies. Deze suggestie had het CDA in de discussie over het Jeugdspeelpark nadrukkelijk naar voren gebracht.

 Uiteindelijk vroeg de liberale leider om een hoofdelijke stemming, waaruit blijkt dat 13 raadsleden (SGP-CU, CDA, PvdA, AUB) het raadsinitiatief steunden en 4 leden (VVD/Lijst Burger) waren tegen het initiatief. De fractie van Gemeentebelangen was afwezig.

Lees meer over:

Jeugdspeelpark
Deel dit bericht met je vrienden!