zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Zuid-Holland realiseert tot 2013 ruim vierduizend hectare natuur- en recreatiegebied

26 juni 2009

HENDRIK IDO AMBACHT - Provinciale Staten hebben op voorstel van Gedeputeerde Staten het meerjarenprogramma Landelijk Gebied herzien. De provincie gaat de komende jaren 90 procent van de geplande natuur- en recreatieopgave realiseren. Hiervoor zal een aantal natuurontwikkeling- en recreatieprojecten worden versneld.

Deze herziening was noodzakelijk om het  programma aan te passen aan het beschikbare budget. Het hele meerjarenprogramma is kritisch tegen het licht gehouden. Daarbij is in het bijzonder gekeken naar de concrete uitvoerbaarheid van de natuur- en recreatieprojecten. Een klein aantal projecten  uit het provinciaal meerjarenprogramma Landelijk Gebied  wordt  uitgesteld. "Over de recreatieprojecten, die opgeschoven worden tot na 2013, ga ik afspraken maken met de regio over een meer realistische planning, indien de regio dat wenst. Dit wil ik de komende maanden met de regio nog verder invullen", aldus Gedeputeerde Joop Evertse.

Ondanks de gestegen grondprijs wordt toch ongeveer 4400 hectare, bijna negentig procent van de opgave in de periode tot 2013 gerealiseerd. De provincie gaat hier vaart maken en zich maximaal inspannen om de ontwikkelingen uit te voeren. Vertragingen worden zoveel mogelijk voorkomen.

Drechtsteden
Deltanatuur heeft tot doel om in totaal 2400 hectare natte natuur met mogelijkheden voor recreatief medegebruik aan te leggen langs de grote wateren in Zuid-Holland. Hiervan wordt ruim 1600 ha gerealiseerd in de periode 2007-2013. Deltanatuur bestaat uit twintig deelprojecten, o.a. de Oosterse bekade Gorzen bij Numansdorp, Jongeneele Ruigt en Tongplaat in de Biesbosch en de Sophiapolder bij Hendrik-Ido-Ambacht.

De provincie heeft met Dordrecht en met het Waterschap Hollandse Delta afspraken gemaakt over de aanleg van 400 hectare recreatie- en 377 hectare natuurgebied in het project Nieuwe Dordtse Biesbosch. Dit jaar start de uitvoering van twee deelprojecten.

Grondverwerving
Voor de nieuwe natuur- en recreatiegebieden moet de provincie landbouwgronden aankopen.
De provincie biedt de boeren/grondeigenaren een redelijke en marktconforme prijs/schadeloosstelling.
Provinciale Staten willen zoveel mogelijk grond verwerven tegen volledige schadeloosstelling van de eigenaar. In principe op basis van vrijwillige verkoop, maar waar dat niet lukt desnoods door onteigening. Ook in dat geval wordt de grondeigenaar volledig schadeloos gesteld.

Lees meer over:

natuur recreatie
Deel dit bericht met je vrienden!