zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

OZB ook in 2010 niet omhoog en investeren in scholenclusters

15 juni 2009

HENDRIK IDO AMBACHT - Ook in 2010 wordt de OZB voor de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht niet verhoogd. Daarnaast gaat de gemeente de komende jaren fors extra investeren in scholenclusters. Vanuit het uitgangspunt ‘de burger centraal’ wordt voor wijk- en buurtgericht werken jaarlijks € 180.000 beschikbaar gesteld. Ook investeert de gemeente in totaal ruim € 1,3 miljoen in een nieuw uitvaartcentrum, stelt geld beschikbaar voor de uitvoering van de eerste projecten uit de structuurvisie en € 20.000 voor de inzet van de dienst Toezicht. Dit blijkt uit de perspectiefnota die het college voorlegt aan de gemeenteraad. Deze wordt maandag 15 juni besproken in de raadsbrede commissie. De gemeenteraad behandelt de perspectiefnota op maandag 6 juli. 

Scholenclusters
De gemeente investeert de komende jaren ruim € 31 miljoen in de ontwikkeling van Brede Scholen. In de toekomst beschikt Hendrik-Ido-Ambacht over vijf scholenclusters, evenwichtig verspreid over de gemeente (Volgerlanden-West, Volgerlanden-Oost, De Schoof, Weteringsingel en Bekestein).

De burger centraal
Vanuit het uitgangspunt ‘de burger centraal’ investeert de gemeente, naast het wijk- en buurtgericht werken, in verschillende maatschappelijke voorzieningen voor de inwoners. Bijvoorbeeld in onderhoud van Cascade en de Ridderhal, maar er is ook geld voor onder andere de renovatie van het tweede sportveld van ASWH, het speelruimteplan, hondenbeleid en natuur- en milieueducatie.

Lees meer over:

gemeente ozb
Deel dit bericht met je vrienden!