zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Structuurvisie naar gemeenteraad

12 juni 2009

HENDRIK IDO AMBACHT - Op 24 juni 2009 vergadert de Commissie Ruimtelijke Zaken/De Volgerlanden van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht over de Structuurvisie. Inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht kunnen hierbij aanwezig zijn en gebruik maken van hun inspreekrecht. De Structuurvisie legt het ruimtelijke beleid van de gemeente voor de komende 10 jaar vast. Op 6 juli 2009 vindt de openbare behandeling in de gemeenteraad plaats.

In het najaar van 2008 hadden de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht de mogelijkheid de Structuurvisie in te zien en hun zienswijze kenbaar te maken aan de gemeente. Ruim veertig bewoners en organisaties maakten gebruik van deze mogelijkheid. De zienswijzen zijn inmiddels beantwoord door het college en tijdens de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Zaken op 24 juni aanstaande komt ook de behandeling van de zienswijzen aan de orde.

De commissievergadering vindt plaats op 24 juni om 20.00 uur in het gemeentehuis, Weteringsingel 1 in Hendrik-Ido-Ambacht. Inwoners kunnen gebruik maken van hun inspreekrecht tijdens de commissievergadering. Zij kunnen dit uiterlijk drie dagen van te voren laten weten aan de heer B. Poiesz op telefoonnummer 078-6843111 of e-mail griffier@h-i-ambacht.nl. Bewoners kunnen uiteraard ook als toehoorder aanwezig zijn.

Op 6 juli 2009 om 20.00 uur behandelt de gemeenteraad de Structuurvisie. Deze vergadering is openbaar en vindt ook plaats in het gemeentehuis, Weteringsingel 1 in Hendrik-Ido-Ambacht.

Lees meer over:

gemeenteraad de volgerlanden
Deel dit bericht met je vrienden!